تصاویر فیلر بینی

اصلاح فرم و رفع قوز بینی بدون جراحی با تزریق ژل

اصلاح فرم بینی و برجسته سازی لب با تزریق ژل

رفع قوز و اصلاح فرم بینی با تزریق ژل

اصلاح افتادگی نوک بینی بدون جراحی

اصلاح فرم بینی بدون جراحی

اصلاح فرم بینی بدون جراحی

اصلاح فرم بینی و برجسته سازی لب با تزریق ژل

حجم دهی به لب و اصلاح فرم بینی بدون جراحی

اصلاح فرم بینی بدون جراحی

اصلاح قوس بینی بدون جراحی

رفع نواقص بینی بدون جراحی با تزریق ژل

اصلاح فرم بینی بدون جراحی

اصلاح فرم بینی بدون جراحی

اصلاح قوس بینی بدون جراحی

ماندگاری ژل بینی بعد از چهارده ماه

اصلاح فرم بینی بدون جراحی با تزریق ژل

ماندگاری اصلاح فرم بینی بعد از یک سال و نیم

اصلاح قوس بینی

اصلاح نواقص و فرم بینی بدون جراحی

اصلاح فرم بینی بدون جراحی

جهت مشاوره رایگان و اصلاح فرم بینی در کلینیک تبریز پوست دکتر صابر با شماره مطب ۳۳۸۴۰۰۲۹ یا با شماره موبایل ۰۹۳۰۵۵۰۰۳۸۰ تماس حاصل فرمایید.