تصاویر تزریق ژل چانه

اصلاح فرم چانه با تزریق ژل
اصلاح فرم چانه با تزریق ژل
اصلاح فرم و برجسته کردن چانه با تزریق ژل
اصلاح فرم چانه
متقارن کردن چانه
اصلاح فرم چانه

جهت مشاوره رایگان و تزریق ژل چانه در کلینیک تبریز پوست دکتر صابر با شماره مطب ۳۳۸۴۰۰۲۹ یا با شماره موبایل ۰۹۳۰۵۵۰۰۳۸۰ تماس حاصل فرمایید.