تاتو لب در تبریز

آرایش دائم لب (تاتو لب)

برای انجام تاتو لب و آرایش دائم لب، انتخاب نوع رنگ حائز اهمیت است. رنگی که انتخاب می شود با رنگ لب تفاوت زیادی از نظر کنتراست نداشته باشد.

آرایش دائم لب بهتر است، در مواقع خاصی مثل : داشتن لب شکری، ترمیم خط لب، افرادی که در اثر حادثه تصادف عمل های جراحی یا سوختگی در ناحیه لب دچار مشکل شده اند، انجام گیرد. در غیر این صورت از انجام آرایش دائم لب خودداری نمایید.

ویژگی لب ایده‌آل

  • طول دهان منطبق با دو خطی که از دو طرف به حالت مستقیم به مردمک چشم برسد.
  • عرض لب بالا با عرض لب پایین، باید مساوی باشد.
  • فاصله ی لب بالا تا بینی، نصف فاصله ی لب پایین تا نوک چانه بوده و برجستگی دو طرف لب بالا باید رو به سوراخ بینی باشد.

انواع خطوط هاشور لب

انواع خطوط هاشور لب به صورت افقی، هلالی و مایل می باشد.

خطوط افقی در قسمت گوشه های لب، خطوط هلالی در قسمت قوس و خطوط اریب در سطح لب کشیده می شود.

برای انجام خطوط لب، هندپیس ، عمود بر روی پوست لب بوده تا سوزن راحت تر وارد پوست شود. از حرکت رفت و برگشت استفاده نمایید.

ایجاد طراحی مناسب لب

برای لب های ایده‌آل، خط لب روی خود لب کشیده می شود. در لب های خیلی باریک، خط لب را بیرون تر از خط اصلی و قسمت پایین لب را پهن بکشید. برای بزرگ نشان دادن لب، از روش کشیدن خط لب در بالای محدوده‌ی طبیعی لب استفاده نمایید.