پزشکان متخصص تبریز

لیست پزشکان متخصص شهر تبریز 

نام پزشک رشته  تلفن  آدرس

دکتر حسین کهنوجی 

متخصص مغز و اعصاب و (نورولوژی) 35573041-041 تبریز خیابان پاستور جدید مابین تقاطع طالقانی و شریعتی ساختمان پزشکان حکیم طبقه نهم

شرمین پژواک

جراحی زنان وزایمان  5537444 تبریز- خ پاستورجدید- روبروی کلینیک پردیس- س بهنام- طبقه4

شعله رشتچی جباری

کودکان  5541509 تبریز17شهریورجدید- س پزشکان خاتم- طبقه همکف

شمسی عباسعلیزاده

زنان وزایمان  5424393 تبریز- خ پاستورجدید- بین ارتش وطالقانی- س پردیس

شهرام جانانی

قلب وعروق 5560409 تبریز- خ 17 شهریورجدید- جنب داروخانه کیمیا

شهرام حاج علیلو

ارولوژی  5567337 تبریز17شهریور جدید- روبروی آزمایشگاه مهر

شهناز گلچین

زنان وزایمان  5552765 تبریز17شهریور جدید-روبروی آزمایشگاه مهر- س40

شهین گلک خیبری

زنان وزایمان  2814132 تبریز- مابین چهارراه قره آغاج و بهار- جنب بانک ملی- س پزشکان شهریار

شیوا بی دهری

مغزواعصاب  5542277 تبریز17 شهریورجدید- بین طالقانی وشریعتی- برج امپراطور

شیوا مهدی زاده

زنان وزایمان  4768478 تبریز- شریعتی جنوبی- بین صائب وپاستور- بالای بانک ملت- س سبز

صدیقه حسین پورسخا

کودکان  5536987 تبریز-تقاطع طالقانی و17 شهریور-س 197-طبقه سوم

صفا نجمی

مغزواعصاب  3370976 تبریز- خ آزادی- سه راه گلگشت- ساختمان طوبی- طبقه5

صمد پاشک

گوش وحلق وبینی  5556668 تبریز-خ 17شهریورجدید- جنب آزمایشگاه مهر- س سپید

صمد صادقی

ارتوپدی  5560769 تبریز17شهریور جدید- جنب بستنی وحید

صمد صادقیلر

کودکان  5563442 تبریز-چهارراه محققی -بین پاساژ برلیان و امت – س سهند

صمد محمودی رشید

ارولوژی  5533517 تبری17 شهریور جدید -روبروی بستنی وحید -س 111

صمد مصدقی

جراحی عمومی 5569522 تبریز-17 شهریور جدید-جنب بستنی وحید -س پزشکان

صمد هژیرکارزار

ارولوژی  3349454 تبریز- چهارراه آبرسانی- س ایران کلینیک

ضیاءالدین مرتضوی

چشم  5533169 تبریز-خ 17 شهریور جدید-روبروی داروخانه سارا-پ 31

طاهره فکور

زنان وزایمان  5557265 تبریز17شهریور جدید- جنب برج آذربایجان

طناز محمودپور

زنان وزایمان  5554410 تبریز17شهریورجدید- بین طالقانی وشریعتی- برج امپراطور

عالیه قاسم زاددجانی

زنان وزایمان  5424471 تبریز – خ پاستورجدید- کلینیک پردیس- طبقه4

عباس عباس زاده

جراحی عمومی 5543899 تبریز17شهریورجدید- جنب داروخانه سارا- س فدک

عباس مختارخانی

ارولوژی  5556947 تبریز17شهریورجدید- جنب بانک ملی- س ایران

عبدالاحد امیرشقاقی

کودکان  3348679 تبریز-خ امام-ایستگاه میدان قطب

عبدالرسول نایبی

مغزواعصاب  5564305 تبریز17شهریورجدید- روبروی بستنی وحید- اول کوچه مه پیکر

عبدالرضا شمس

داخلی  5546337 تبریز-17 شهریور جدید-روبروی کلینیک فرهنگیان- مجتمع پزشکی شمس

عبداله آراسته

ارتوپدی  5540929 تبریز17شهریورجدید- بین طالقانی وشریعتی- س کسری

عبداله مهدی اوغلی

مغزواعصاب  5531984 تبریز17شهریورجدید- جنب بستنی وحید- جنب داروخانه کیمیا

عبدالودود رضائیان

پوست  3359544 تبریز- خ امام- نرسیده به آبرسان- س بقراط

عزیز نوری

ارتوپدی  5549260 تبریز- ارتش جنوبی -روبروی بیمارستان الزهرا- س آفتاب

عظیم علمیه

گوش وحلق وبینی  5555478 تبریز- خ امام- روبروی مسجد کبود – س پزشکان

عفت صدر کریمی

پوست  5564400 تبریز-17 شهریور جدید -جنب آزمایشگاه مهر

علی چهراقی

پوست  5561861 تبریز17شهریورجدید- طبقه فوقانی آزمایشگاه مهر

علی اسکندری

ارولوژی  5547068 تبریز- چهارراه باغشمال- اول 17شهریور جدید- س شماره10

علی اکبر مراغه چیان

جراحی عمومی 5559294 تبریز-خ 17 شهریورجدید- روبروی س صدرا- ساختمان شماره 9

علی اکبر مشهداکبریلر

کودکان  4459191 تبریز شهرک نور -خ نگارستان – طبقه دوم داروخانه احمدنژاد

علی بهاری

عفونی  5536783 تبریز17شهریورجدید- جنب مهدکودک غنچه لر- س آپادانا- طبقه اول

علی عباسی باویل

عفونی  5537224 تبریز-17شهریورجدید- نرسیده به چهارراه باغشمال- شماره 17

علی غفارلو

ارولوژی  5547546 تبریز- ارتش جنوبی- روبروی بیمارستان الزهراء- س اطباء

علی قدیری اصل

داخلی  5532253 تبریز- خ امام- بالاترازانتقال خون- نرسیده به چهارراه منصور

علی قویدل

داخلی  5531847 تبریز- خ 17 شهریور جدید-روبروی آموزش وپرورش

علی مصطفائی

چشم  3343245 تبریز- خ آزادی- سه راه گلگشت- کوی شفا- س طوبی

علی ولی زاده

جراحی عمومی 5565111 تبریز17شهریورجدید- جنب مسجدحاج غفار- س آذربایجان- طبقه4

علیرضا بزاززادگان

جراحی عمومی 5560143 تبریز17شهریور جدید – روبروی آزمایشگاه مهر

علیرضا ظفربخش

ارولوژی  5568111 تبریز- خ 17 شهریور جدید -طبقه دوم آزمایشگاه مهر

غلامرضا طریقی

زنان وزایمان  5558282 تبریز17 شهریورجدید- نرسیده به باغشمال- س شاهین- طبقه همکف

غلامرضا واعظ گوگانی

داخلی  5555338 تبریز17 شهریور جدید -روبروی مسجد حاج غفار

غلامعلی جهانشاهی

کودکان  5568886 تبریز-اول طالقانی -روبروی مصلی-س پزشکان شهریار

فاروق اصفهانیان

داخلی  5553888 تبریز- خ شریعتی جنوبی -روبروی سینما وحدت سابق- پ 69

فاطمه حمدی پور

توانبخشی  5565756 تبریز- اول خ طالقانی- روبروی مصلی- س پزشکان شهریار

فاطمه عباسعلیزاده

زنان وزایمان  5531722 تبریز-خ ارتش جنوبی- نرسیده به باغشمال- س قائم

فراهیم انوری آذر

زنان وزایمان  5555436 تبریز- خ 17 شهریور جدید -بین طالقانی و ارتش -س صفا

فرح جدیان

زنان وزایمان  5542100 تبریز17شهریورجدید- جنب بانک ملی- س ایران

فرحناز ریحانی فر

زنان وزایمان  5563533 تبریز- ارتش جنوبی- نرسیده به باغشمال- س ماهان

فرزین متقیان دینی

گوش وحلق وبینی  5551342 تبریز- خ سرگردمحققی(امین سابق)- جنب کفش ملی- س شماره1064

فرشید شامخی

ارتوپدی  5572214 تبریز- چهارراه باغشمال- اول17شهریورجدید – جنب داروخانه آبان- س بقراط

فرهاد احمدپور

عفونی  5551777 تبریز- شریعتی جنوبی- کوچه ارک- طبقه فوقانی پاساژ ارک

فرهاد دادرس

مغزواعصاب  5570647 تبریز17شهریورجدید- روبروی بستنی وحید- س 2002

فرهاد مکاری

ارتوپدی  5556951 تبریز17شهریورجدید- بین طالقانی وشریعتی- س ذکریا

فریبا ظفربخش

جراحی زنان وزایمان  5539451 تبریز17شهریورجدید- جنب مسجدحاج غفار- س صدرا

فریبا فضیل

زنان وزایمان  3357082 تبریز- خ امام- نبش خ شهیدجدیری – پ748

فریده گلفروشان

پوست  5569952 تبریز17 شهریور جدید- بین طالقانی وشریعتی – س ابن سینا-پ17

فریده نوشادعباسپور

مغزواعصاب  5548980 تبریز17شهریورجدید- برج آذربایجان- طبقه2

فریدون قمری

زنان وزایمان  5537932 تبریز- خ17شهریورجدید- برج آذربایجان- طبقه2

فریناز کلاهی

گوش وحلق وبینی  5545289 تبریز17شهریورجدید- نرسیده به باغشمال- – بالای داروخانه دکترجلوه گری

فنوره فراش زاده

زنان وزایمان  5545203 تبریز- اول 17شهریورجدید- جنب داروخانه بقراط- س آبان

قاسم امیراصلانزاده

چشم  3351218 تبریز-چهارراه آبرسان- س اسکان- طبقه 4

قدرت محمدی

گوش وحلق وبینی  3341412 تبریز-خ آزادی-بین گلبادوگلگشت-روبروی شرکت گاز-پ 30

قشم سلیمان زاده

کودکان  5556519 تبریز-خ 17 شهریور – جنب طب هسته ای دکتردبیری- س پزشکان زکریای رازی

قنبر بران

جراحی مغز و اعصاب  5414554 تبریز- پاستورجدید- نرسیده به ارتش جنوبی- س دکترنظری

کاظم شفیق نیا

کودکان  5220312 تبریز- خ شمس تبریزی- بالاترازایستگاه شکلی- بالای داروخانه اقبال

کبری محمدی

زنان وزایمان  4481881 تبریز-شهرک نور-اول خیابان نگارستان-ساختمان اول-طبقه اول

کریم آهن پنجه

چشم  5566484 تبریز-سه راه امین- روبروی پاساژنوبخت

کریم نبی زاده اصل

پوست  3367881 تبریز- چهارراه آبرسان- جنب داروخانه دکتربقائی- بالای شبرنگ فیلم

کلارا طایفه منظمی

زنان وزایمان  5549255 تبریز17شهریورجدید- بین طالقانی وارتش -جنب داروخانه دکتردلکش

لعیا فرزدی

زنان وزایمان  5424373 تبریز- خ پاستورجدید- کلینیک پردیس- طبقه4

لیلا بگلر

متخصص زنان وزایمان  3355309 تبریز- فلکه دانشگاه- ساختمان نور- طبقه2

لیلا حامد

زنان وزایمان  5548111 تبریز17شهریورجدید- نبش طالقانی- روبروی بانک مسکن- س امروز

لیلا شباهنگ

زنان وزایمان  2347737 تبریز- اول خ شمس تبریزی- – روبروی بانک ملت

مژگان یگانه

زنان وزایمان  3300638 تبریز- ولیعصر -روبروی مسجد امام صادق (ع) -پ22

مجید دلاور

پوست  5564006 تبریز-شریعتی شمالی-سه راه امین- اول خ محققی شرقی- پ543

مجید شاه قاسمی

گوش وحلق وبینی  3313029 تبریز- کوی ولیعصر- فلکه بزرگ- س عزیزی- طبقه دوم

مجید فهمی

گوش وحلق وبینی  5555181 تبریز17 شهریور جدید -روبروی آموزش و پرورش ناحیه 2

محمد استادی

داخلی  5419989 تبریز- خ پاستور جدید-بالای داروخانه دکترزمانی- س ضرغام

محمد اصغری

جراحی مغز و اعصاب  5531993 تبریز17شهریورجدید- بین شریعتی وطالقانی- س کسری

محمد انعامی

توانبخشی  5557720 تبریز17شهریورجدید- بین طالقانی وشریعتی- جنب کوچه مسگرها- پ73

محمد ایرجیان

ارتوپدی  3376962 تبریز- خ آزادی- سه راه گلگشت- کوی شفا- س طوبی

محمد بهزاداوخساری

گوش وحلق وبینی  5563694 تبریز17 شهریورجدید -جنب آزمایشگاه مهر -س رونق

محمد سینا

جراحی عمومی 4771042 تبریز-شریعتی جنوبی- ابتدای پاستور -پلاک 11

محمد فخرزاده

پوست  5561350 تبریز17شهریورجدید- بین باغشمال وطالقانی- بالای بانک مسکن

محمد نژادکاظم

گوش وحلق وبینی  3348534 تبریز- خ آبرسان -چای کنار -پ 5

محمد یزدچی

مغزواعصاب  3342889 تبریز – فلکه دانشگاه- مجتمع پزشکی نور- طبقه2

محمدابراهیم بغدادچی

قلب وعروق 5538770 تبریز- خ ارتش جنوبی- روبروی بیمارستان الزهراء- س نبض

محمدباقر رهبانی

چشم  5566326 تبریز-17 شهریور جدید- بین طالقانی وارتش- س سید الشهداء

محمدباقر مهدی زاده

قلب وعروق 5570332 تبریز17شهریورجدید- جنب برج آذربایجان- مجتمع سینا

محمدتقی آهنگرآتشی

داخلی  6554338 تبریز- خ آبرسان- روبروی دفترهواپیمایی- س پزشکان یاس

محمدتقی توکل

داخلی  5569222 تبریز- شریعتی شمالی- جنب پاساژ برلیان- شماره 118

محمدتقی مجیدپور

گوش وحلق وبینی  5569883 تبریز- خ 17 شهریور جدید -جنب مسجد حاج غفار

محمدجواد پورلک

جراحی عمومی 5551044 تبریز17شهریورجدید- جنب کلینیک فرهنگیان- پ40

محمدجواد صابرمقدم

داخلی  3361750 تبریز- خ آزادی- بین گلباد و گلگشت -س امیر کبیر

محمدحسن غفارزاده

زنان وزایمان  5553942 تبریز-17 شهریور جدید-جنب کوچه جبارنائب- س صدرا

محمدحسن لواسانی

ارتوپدی  3344171 تبریز- چهارراه آبرسانی -س ایران کلینیک

محمدحسین حسینیان زکریا

کودکان  5531661 تبریز17شهریورجدید- بین طالقانی وشریعتی- روبروی داروخانه سارا

محمدحسین رضائی فرد

کودکان  5531980 تبریز- شریعتی جنوبی- روبروی صائب- بن بست بنکدار- پ436

محمدحسین مبین

پوست  5534037 تبریز- خ طالقانی- ایستگاه لاله زار- اول کوی امام زاده

محمدرضا امین پور

چشم  5539477 تبریز- میدان ساعت-اول ارتش شمالی- کوچه شهید ختائی

محمدرضا عزالدینی

مغزواعصاب  5571061 تبریز17شهریورجدید- برج امپراطور- طبقه دوم

محمدرضا قویدل سردصحرا

داخلی  5549261 تبریز- ارتش جنوبی- روبروی بیمارستان الزهراء- س آفتاب

محمدصادق آخوندی

قلب وعروق 5540234 تبریز- خ 17 شهریور جدید- جنب آزمایشگاه مهر

محمدصادق عابدینی

گوش وحلق وبینی  5539728 تبریز17 شهریورجدید -روبروی آزمایشگاه مهر

محمدعلی امین سبحانی

چشم  5571237 تبریز17شهریورجدید- نرسیده به باغشمال- س آبان- طبقه2

محمدعلی دیلمقانی

ارتوپدی  5566116 تبریز-ارتش جنوبی -روبروی شهرداری -شماره 12

محمدعلی صراطی نوری

زنان وزایمان  5551331 تبریز- اول 17شهریورجدید-جنب مهدکودک غنچه لر- پ14

محمدعلی مجنونلو

کودکان  2842607 تبریز- خ قدس(قره آغاج) -طبقه فوقانی داروخانه سلامت

محمدعلی مزیدی

زنان وزایمان  5562162 تبریز- تقاطع 17شهریورجدید وطالقانی -س 197

محمدمصطفی مصطفوی

زنان وزایمان  5562484 تبریز- خ شریعتی شمالی -نبش کوچه پستخانه

محمدمقدسی بناب

گوش وحلق وبینی  5566233 تبریز- ارتش جنوبی- نرسیده به باغشمال -س قائم

محمدمهدی حسینیان زکریا

مغزواعصاب  5568298 تبریز- ارتش جنوبی- روبروی بیمارستان الزهراء- س اطباء

محمدنقی نثارنوبری

ارتوپدی  5556612 تبریز- شریعتی شمالی -کوچه پستخانه قدیم -س پزشکان ط1

محمود بهشتی

گوش وحلق وبینی  5548070 تبریز17شهریورجدید- تقاطع طالقانی- روبروی بانک مسکن-س امروز

محمود ناطقی

چشم  5533450 تبریز17 شهریورجدید- روبروی کلینیک فرهنگیان- ساختمان 9

مرضیه تقی زاده

زنان وزایمان  5540189 تبریز17 شهریور جدید -بین طالقانی و ارتش- س صدرا- طبقه اول

مرضیه نعمت صابری

کودکان  5431063 تبریز- خ پاستورجدید- بین مقصودیه وطالقانی- مجتمع پزشکی پارسا

مریم زادشکویان

داخلی  5548717 تبریز17شهریورجدید- نرسیده به باغشمال- س صدرا- طبقه1

مریم طرزمنی

زنان وزایمان  3379203 تبریز- فلکه دانشگاه- ساختمان نور- طبقه سوم شرقی

مریم مرادی پور

زنان وزایمان  5570173 تبریز- ارتش جنوبی- روبروی بیمارستان الزهراء- س اطباء

مریم منصورفر

زنان وزایمان  5573306 تبریز17شهریورجدید- برج آذربایجان- طبقه همکف

مریم موبد

چشم  5552282 تبریز17شهریورجدید- بین طالقانی وارتش- جنب چلوکبابی افتخاری

مریم نظافتی

کودکان  5555478 تبریز- خ امام- روبروی مسجد کبود – س پزشکان

مستانه وثوق تهرانی

زنان وزایمان  5567251 تبریز17 شهریورجدید -روبروی آموزش و پرورش -س خاتم

مسعود اسکندانی

بیهوشی 3800745 تبریز-زعفرانیه -کوی گلگشت 0 متری 45

معصومه بلیلا

کودکان  5538434 تبریز17 شهریورجدید- روبروی بستنی وحید- ساختمان2002

معصومه فیاض فرضاد

جراحی عمومی 5548316 تبریز17 شهریور جدید – جنب بانک قوامین- ساختمان 111

مقصود پورالهوردی

بیهوشی 2350191 تبریز-سه راه شمس تبریزی-اول شمس تبریزی- جنب رادیولوژی شمس تبریزی

منصور هادیزاده

چشم  3446696 تبریز- خ امام – نرسیده به آبرسانی -س پزشکان بقراط

منوچهر صمیمی فر

زنان وزایمان  5568111 تبریز17شهریورجدید- بالای آزمایشگاه مهر

منوچهر فرشچی

داخلی  5545514 تبریز17شهریورجدید- تقاطع طالقانی- س پارسا

منیره سعیدپورآذر

پوست  5560562 تبریز-خ 17 شهریور جدید-روبروی آزمایشگاه مهر- س سینا

منیره سمرقندی

چشم  5551554 تبریز- خ 17 شهریور جدید- روبروی پذیرایی افتخاری

منیره نظافتی

کودکان  3344238 تبریز- خ امام -جنب تپلی باغ -پ 1004

مهدی ظاهری

جراحی مغز و اعصاب  5409960 تبریز- خ طالقانی – بالاتر از چهارراه طالقانی- بالاتر از مسجد عربلر

مهدی فرهودی

مغزواعصاب  5429936 تبریز- ارتش جنوبی- روبروی اداره پست- جنب کوچه طباطبایی- کلینیک بزرگمهر

مهری جعفری

زنان وزایمان  5539161 تبریز- ارتش جنوبی- نرسیده به باغشمال- س قائم- طبقه4

مهناز چایچی

کودکان  5567474 تبریز- خ شریعتی جنوبی- کوچه ارک – س پزشکان

مهناز طالبی-مغزواعصاب

مغزواعصاب  5557599 تبریز 17شهریورجدید- روبروی بستنی وحید- ساختمان آرین

مهین اتابکی

پوست  3295924 تبریز- ولیعصر- تقاطع رازی وشهریار- س هزاره- طبقه3

مهین حاجی زاده

کودکان  5532055 تبریز- خ 17 شهریور جدید-جنب آزمایشگاه مهر-پ 9

مهین میرزاجانزاده

زنان وزایمان  5551070 تبریز17شهریورجدید- جنب کلنیک تخصصی شماره2- پ29

موسی الهیار

عفونی  2898214 تبریز- خ بهار- ایستگاه قوش داشی

موسی تقی زاده ارجمند

بیهوشی 5564177 تبریز17شهریورجدید- جنب برج آذربایجان- پ45

میرابوالفضل صهبا

زنان وزایمان  5551951 تبریز17شهریور جدید- جنب مهدکودک غنچه لر- س شماره 10

میرزاده موسوی شبستری

زنان وزایمان  5558964 تبریز17شهریورجدید- برج آذربایجان- طبقه3

میرضیاالدین قرشی

کودکان  5562194 تبریز-17 شهریورجدید- روبروی بستنی وحید- س سینا

میرمحمد هاشمی

عفونی  3366827 تبریز- خ امام- نرسیده به چهارراه آبرسان- نبش کوی سهند-پ1

میرهادی سیداخوان

ارتوپدی  5572227 تبریز17شهریورجدید- بین طالقانی وشریعتی- بالای داروخانه سپیده

نگار یحیی زاده

زنان وزایمان  5572676 تبریز17شهریورجدید- روبروی بستنی وحید- س 2002

نگین روائی

داخلی  5532123 تبریز- خ 17 شهریور جدید -روبروی آموزش وپرورش -س خاتم

نادر اکرمی افشار

چشم  5535388 تبریز- شریعتی جنوبی- روبروی کوچه ارک- کوچه چایچی-س پزشکان

نادر بهاری وند

چشم  3343618 تبریز- چهارراه آبرسان- س اسکان- طبقه اول

نادر عزتی

ارولوژی  3345505 تبریز -چهارراه آبرسان- برج سفید -طبقه اول

نادره باقری اقدم

کودکان  2335029 تبریز- خ شمس تبریزی- بین چهارراه ملل متحد وکوی امیرخیز- جنب داروخانه دکتر اثنی عشری

نازیتا رزم گیری

زنان وزایمان  5569236 تبریز- خ 17شهریورجدید- برج آذربایجان- طبقه5

نازیلا دزنابی

جراحی مغز و اعصاب  5571583 تبریز17شهریورجدید- برج آذربایجان- طبقه 2

نازیلا دهری منش

پوست  3293345 تبریز- کوی ولیعصر- فلکه شریعتی- س آناهیتا- طبقه5

نازیلا نقی پور

کودکان  6574181 تبریز-خ عباسی- چهارراه توانیر- جنب کلینیک اطباء- س میلاد

ناصر عزتی

جراحی عمومی 3369880 تبریز- فلکه دانشگاه- اول خ دانشگاه- س پزشکی نور

ناصریزدان پناهی

جراحی عمومی 5535951 تبریز17شهریور جدید -بین طالقانی وشریعتی -س پزشکان رازی

ناهید گرانسایه

زنان وزایمان  3361766 تبریز- چهارراه آبرسان -س برج سفید- طبقه یک

ناهید بی همتا

زنان وزایمان  5546065 تبریز- تقاطع 17 شهریورجدید وطالقانی- س پارسا

ناهید صفا

زنان وزایمان  5546565 تبریز- خ 17 شهریور جدید -روبروی بستنی وحید- س2002

نسرین افسرپور

قلب وعروق 5541072 تبریز17شهریورجدید- بین طالقانی وشریعتی- س ایران

نسرین براهنی

کودکان  5540199 تبریز- ارتش جنوبی- روبروی بیمارستان الزهراء- س اطباء

نسرین جوادی

زنان وزایمان  5548987 تبریز17 شهریور جدید -س پزشکان کسری -طبقه اول

نسرین صادقی فرد

جراحی زنان وزایمان  6685955 تبریز- شهرک باغمیشه- جنب آتش نشانی- مجتمع پزشکی باغمیشه

نسرین عبادی

پوست  5535595 تبریز-17 شهریور جدید- بین طالقانی وشریعتی -جنب داروخانه سارا- س فدک

نسرین علیزاده

زنان وزایمان  5537613 تبریز-17 شهریورجدید-نرسیده به چهارراه باغشمال-جنب داروخانه بقراط

نسرین مقدس پور

داخلی  5548116 تبریز17شهریورجدید- تقاطع طالقانی- س امروز

نعمت بیلان

کودکان  3352180 تبریز- خ آزادی- سه راه گلگشت- س آزادی- طبقه3

نوشین شاه محمدی

زنان وزایمان  5531233 تبریز17شهریورجدید- نرسیده به چهارراه باغشمال- س صدرا- طبقه4

نیره نجاتی

کودکان  6588282 تبریز- خ 7تیر- اول بیلانکوه- ساختمان شماره514

نیکزاد شهیدی

گوش وحلق وبینی  5572037 تبریز17شهریورجدید- برج آذربایجان- طبقه4

هادی حکیم

قلب وعروق 5538880 تبریز- خ ارتش جنوبی -روبروی بیمارستان الزهرا-کلینیک نبض

هاشم پویا

گوش وحلق وبینی  5533190 تبریز-17 شهریور جدید -نرسیده به باغشمال ـ س صدرا

هاله اکبری

داخلی  5540907 تبریز- خ 17 شهریور جدید -روبروی آموزش و پرورش -س خاتم

هاله صالحی پورمهر

قلب وعروق 5414554 تبریز- خ پاستورجدید- نرسیده به تقاطع ارتش- جنب رادیولوژی پاستور

هرمز آیرملو

مغزواعصاب  5424292 تبریز- پاستورجدید- کلینیک پردیس- طبقه3

هوشنگ احمدپور

گوش وحلق وبینی  5555666 تبریز- خ شریعتی جنوبی -کوچه ارک

هوشنگ خبیر

کودکان  5561082 تبریز- خ 17شهریورجدید- جنب مسجدحاج غفار- س صدرا

هوشنگ کاظمی

گوش وحلق وبینی  3365252 تبریز -چایکنار جنوبی- مقابل زیر گذر شرقی منصور- نبش کوچه دوم

وحید نجاتی

چشم  3295925 تبریز- ولیعصر- تقاطع رازی وشهریار- س هزاره- طبقه3

ولی احمدی

داخلی  2600406 تبریز- بلوارپاسداران- بعداز پل- روبروی داروخانه دکتررضائی- مجتمع پزشکی پرتو

ویدا زارع امانت

جراحی زنان وزایمان  5555348 تبریز17شهریورجدید- نرسیده به تقاطع ارتش- جنب مهدکودک غنچه لر- س8

یداله احمدی

ارولوژی  5554034 تبریز- ارتش جنوبی- روبروی بیمارستان الزهزا- س آفتاب- طبقه4

یعقوب عبدوی

فیزیکی و توانبخشی  5544796 تبریز17شهریورجدید- برج آذربایجان- طبقه3

یوسف ترکمانی

کودکان  4456297 تبریز -شهرک شهیدباکری – اول خ نگارستان

یوسف توکلی فر

کودکان  5533050 تبریز17شهریورجدید- برج آذربایجان- طبقه14

یوسف صمیمی فر

جراحی عمومی 5540747 تبریز- خ مارالان-بالاتراز میدان سجادیه- 20متری- خ 17متری- جنب مسکن صدف

یوسف وجودی

زنان وزایمان  5567979 تبریز-17 شهریور جدید-جنب آزمایشگاه مهر

یونس سیدآقازاده

داخلی  5559397 تبریز- خ شریعتی جنوبی -کوچه ارک

مطب دکنرفاطمه نظری

جراحی زنان وزایمان  5542594 تبریز- پاستورجدید- ساختمان پردیس- طبقه3

دکتر مصطفی صابرمشاهده نوشته ها

Avatar for دکتر مصطفی صابر

دکتر مصطفی صابر در سال 1380 از دانشگاه علوم پزشکی تبریز فارغ التحصیل شده است و 22 سال سابقه طبابت دارد و هم اکنون به عنوان پزشک پوست و مو در شهر تبریز مشغول خدمت رسانی به همشهریان عزیز می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس بگیریدمشاوره بگیرید