کل اخبار 1002
ساعت :

لیست پزشکان متخصص شهر تبریز

لیست پزشکان متخصص شهر تبریز 

نام پزشک رشته  تلفن  آدرس

دکتر حسین کهنوجی 

متخصص مغز و اعصاب و (نورولوژی) ۳۵۵۷۳۰۴۱-۰۴۱ تبریز خیابان پاستور جدید مابین تقاطع طالقانی و شریعتی ساختمان پزشکان حکیم طبقه نهم

شرمین پژواک

جراحی زنان وزایمان  ۵۵۳۷۴۴۴ تبریز- خ پاستورجدید- روبروی کلینیک پردیس- س بهنام- طبقه۴

شعله رشتچی جباری

کودکان  ۵۵۴۱۵۰۹ تبریز۱۷شهریورجدید- س پزشکان خاتم- طبقه همکف

شمسی عباسعلیزاده

زنان وزایمان  ۵۴۲۴۳۹۳ تبریز- خ پاستورجدید- بین ارتش وطالقانی- س پردیس

شهرام جانانی

قلب وعروق ۵۵۶۰۴۰۹ تبریز- خ ۱۷ شهریورجدید- جنب داروخانه کیمیا

شهرام حاج علیلو

ارولوژی  ۵۵۶۷۳۳۷ تبریز۱۷شهریور جدید- روبروی آزمایشگاه مهر

شهناز گلچین

زنان وزایمان  ۵۵۵۲۷۶۵ تبریز۱۷شهریور جدید-روبروی آزمایشگاه مهر- س۴۰

شهین گلک خیبری

زنان وزایمان  ۲۸۱۴۱۳۲ تبریز- مابین چهارراه قره آغاج و بهار- جنب بانک ملی- س پزشکان شهریار

شیوا بی دهری

مغزواعصاب  ۵۵۴۲۲۷۷ تبریز۱۷ شهریورجدید- بین طالقانی وشریعتی- برج امپراطور

شیوا مهدی زاده

زنان وزایمان  ۴۷۶۸۴۷۸ تبریز- شریعتی جنوبی- بین صائب وپاستور- بالای بانک ملت- س سبز

صدیقه حسین پورسخا

کودکان  ۵۵۳۶۹۸۷ تبریز-تقاطع طالقانی و۱۷ شهریور-س ۱۹۷-طبقه سوم

صفا نجمی

مغزواعصاب  ۳۳۷۰۹۷۶ تبریز- خ آزادی- سه راه گلگشت- ساختمان طوبی- طبقه۵

صمد پاشک

گوش وحلق وبینی  ۵۵۵۶۶۶۸ تبریز-خ ۱۷شهریورجدید- جنب آزمایشگاه مهر- س سپید

صمد صادقی

ارتوپدی  ۵۵۶۰۷۶۹ تبریز۱۷شهریور جدید- جنب بستنی وحید

صمد صادقیلر

کودکان  ۵۵۶۳۴۴۲ تبریز-چهارراه محققی -بین پاساژ برلیان و امت – س سهند

صمد محمودی رشید

ارولوژی  ۵۵۳۳۵۱۷ تبری۱۷ شهریور جدید -روبروی بستنی وحید -س ۱۱۱

صمد مصدقی

جراحی عمومی ۵۵۶۹۵۲۲ تبریز-۱۷ شهریور جدید-جنب بستنی وحید -س پزشکان

صمد هژیرکارزار

ارولوژی  ۳۳۴۹۴۵۴ تبریز- چهارراه آبرسانی- س ایران کلینیک

ضیاءالدین مرتضوی

چشم  ۵۵۳۳۱۶۹ تبریز-خ ۱۷ شهریور جدید-روبروی داروخانه سارا-پ ۳۱

طاهره فکور

زنان وزایمان  ۵۵۵۷۲۶۵ تبریز۱۷شهریور جدید- جنب برج آذربایجان

طناز محمودپور

زنان وزایمان  ۵۵۵۴۴۱۰ تبریز۱۷شهریورجدید- بین طالقانی وشریعتی- برج امپراطور

عالیه قاسم زاددجانی

زنان وزایمان  ۵۴۲۴۴۷۱ تبریز – خ پاستورجدید- کلینیک پردیس- طبقه۴

عباس عباس زاده

جراحی عمومی ۵۵۴۳۸۹۹ تبریز۱۷شهریورجدید- جنب داروخانه سارا- س فدک

عباس مختارخانی

ارولوژی  ۵۵۵۶۹۴۷ تبریز۱۷شهریورجدید- جنب بانک ملی- س ایران

عبدالاحد امیرشقاقی

کودکان  ۳۳۴۸۶۷۹ تبریز-خ امام-ایستگاه میدان قطب

عبدالرسول نایبی

مغزواعصاب  ۵۵۶۴۳۰۵ تبریز۱۷شهریورجدید- روبروی بستنی وحید- اول کوچه مه پیکر

عبدالرضا شمس

داخلی  ۵۵۴۶۳۳۷ تبریز-۱۷ شهریور جدید-روبروی کلینیک فرهنگیان- مجتمع پزشکی شمس

عبداله آراسته

ارتوپدی  ۵۵۴۰۹۲۹ تبریز۱۷شهریورجدید- بین طالقانی وشریعتی- س کسری

عبداله مهدی اوغلی

مغزواعصاب  ۵۵۳۱۹۸۴ تبریز۱۷شهریورجدید- جنب بستنی وحید- جنب داروخانه کیمیا

عبدالودود رضائیان

پوست  ۳۳۵۹۵۴۴ تبریز- خ امام- نرسیده به آبرسان- س بقراط

عزیز نوری

ارتوپدی  ۵۵۴۹۲۶۰ تبریز- ارتش جنوبی -روبروی بیمارستان الزهرا- س آفتاب

عظیم علمیه

گوش وحلق وبینی  ۵۵۵۵۴۷۸ تبریز- خ امام- روبروی مسجد کبود – س پزشکان

عفت صدر کریمی

پوست  ۵۵۶۴۴۰۰ تبریز-۱۷ شهریور جدید -جنب آزمایشگاه مهر

علی چهراقی

پوست  ۵۵۶۱۸۶۱ تبریز۱۷شهریورجدید- طبقه فوقانی آزمایشگاه مهر

علی اسکندری

ارولوژی  ۵۵۴۷۰۶۸ تبریز- چهارراه باغشمال- اول ۱۷شهریور جدید- س شماره۱۰

علی اکبر مراغه چیان

جراحی عمومی ۵۵۵۹۲۹۴ تبریز-خ ۱۷ شهریورجدید- روبروی س صدرا- ساختمان شماره ۹

علی اکبر مشهداکبریلر

کودکان  ۴۴۵۹۱۹۱ تبریز شهرک نور -خ نگارستان – طبقه دوم داروخانه احمدنژاد

علی بهاری

عفونی  ۵۵۳۶۷۸۳ تبریز۱۷شهریورجدید- جنب مهدکودک غنچه لر- س آپادانا- طبقه اول

علی عباسی باویل

عفونی  ۵۵۳۷۲۲۴ تبریز-۱۷شهریورجدید- نرسیده به چهارراه باغشمال- شماره ۱۷

علی غفارلو

ارولوژی  ۵۵۴۷۵۴۶ تبریز- ارتش جنوبی- روبروی بیمارستان الزهراء- س اطباء

علی قدیری اصل

داخلی  ۵۵۳۲۲۵۳ تبریز- خ امام- بالاترازانتقال خون- نرسیده به چهارراه منصور

علی قویدل

داخلی  ۵۵۳۱۸۴۷ تبریز- خ ۱۷ شهریور جدید-روبروی آموزش وپرورش

علی مصطفائی

چشم  ۳۳۴۳۲۴۵ تبریز- خ آزادی- سه راه گلگشت- کوی شفا- س طوبی

علی ولی زاده

جراحی عمومی ۵۵۶۵۱۱۱ تبریز۱۷شهریورجدید- جنب مسجدحاج غفار- س آذربایجان- طبقه۴

علیرضا بزاززادگان

جراحی عمومی ۵۵۶۰۱۴۳ تبریز۱۷شهریور جدید – روبروی آزمایشگاه مهر

علیرضا ظفربخش

ارولوژی  ۵۵۶۸۱۱۱ تبریز- خ ۱۷ شهریور جدید -طبقه دوم آزمایشگاه مهر

غلامرضا طریقی

زنان وزایمان  ۵۵۵۸۲۸۲ تبریز۱۷ شهریورجدید- نرسیده به باغشمال- س شاهین- طبقه همکف

غلامرضا واعظ گوگانی

داخلی  ۵۵۵۵۳۳۸ تبریز۱۷ شهریور جدید -روبروی مسجد حاج غفار

غلامعلی جهانشاهی

کودکان  ۵۵۶۸۸۸۶ تبریز-اول طالقانی -روبروی مصلی-س پزشکان شهریار

فاروق اصفهانیان

داخلی  ۵۵۵۳۸۸۸ تبریز- خ شریعتی جنوبی -روبروی سینما وحدت سابق- پ ۶۹

فاطمه حمدی پور

توانبخشی  ۵۵۶۵۷۵۶ تبریز- اول خ طالقانی- روبروی مصلی- س پزشکان شهریار

فاطمه عباسعلیزاده

زنان وزایمان  ۵۵۳۱۷۲۲ تبریز-خ ارتش جنوبی- نرسیده به باغشمال- س قائم

فراهیم انوری آذر

زنان وزایمان  ۵۵۵۵۴۳۶ تبریز- خ ۱۷ شهریور جدید -بین طالقانی و ارتش -س صفا

فرح جدیان

زنان وزایمان  ۵۵۴۲۱۰۰ تبریز۱۷شهریورجدید- جنب بانک ملی- س ایران

فرحناز ریحانی فر

زنان وزایمان  ۵۵۶۳۵۳۳ تبریز- ارتش جنوبی- نرسیده به باغشمال- س ماهان

فرزین متقیان دینی

گوش وحلق وبینی  ۵۵۵۱۳۴۲ تبریز- خ سرگردمحققی(امین سابق)- جنب کفش ملی- س شماره۱۰۶۴

فرشید شامخی

ارتوپدی  ۵۵۷۲۲۱۴ تبریز- چهارراه باغشمال- اول۱۷شهریورجدید – جنب داروخانه آبان- س بقراط

فرهاد احمدپور

عفونی  ۵۵۵۱۷۷۷ تبریز- شریعتی جنوبی- کوچه ارک- طبقه فوقانی پاساژ ارک

فرهاد دادرس

مغزواعصاب  ۵۵۷۰۶۴۷ تبریز۱۷شهریورجدید- روبروی بستنی وحید- س ۲۰۰۲

فرهاد مکاری

ارتوپدی  ۵۵۵۶۹۵۱ تبریز۱۷شهریورجدید- بین طالقانی وشریعتی- س ذکریا

فریبا ظفربخش

جراحی زنان وزایمان  ۵۵۳۹۴۵۱ تبریز۱۷شهریورجدید- جنب مسجدحاج غفار- س صدرا

فریبا فضیل

زنان وزایمان  ۳۳۵۷۰۸۲ تبریز- خ امام- نبش خ شهیدجدیری – پ۷۴۸

فریده گلفروشان

پوست  ۵۵۶۹۹۵۲ تبریز۱۷ شهریور جدید- بین طالقانی وشریعتی – س ابن سینا-پ۱۷

فریده نوشادعباسپور

مغزواعصاب  ۵۵۴۸۹۸۰ تبریز۱۷شهریورجدید- برج آذربایجان- طبقه۲

فریدون قمری

زنان وزایمان  ۵۵۳۷۹۳۲ تبریز- خ۱۷شهریورجدید- برج آذربایجان- طبقه۲

فریناز کلاهی

گوش وحلق وبینی  ۵۵۴۵۲۸۹ تبریز۱۷شهریورجدید- نرسیده به باغشمال- – بالای داروخانه دکترجلوه گری

فنوره فراش زاده

زنان وزایمان  ۵۵۴۵۲۰۳ تبریز- اول ۱۷شهریورجدید- جنب داروخانه بقراط- س آبان

قاسم امیراصلانزاده

چشم  ۳۳۵۱۲۱۸ تبریز-چهارراه آبرسان- س اسکان- طبقه ۴

قدرت محمدی

گوش وحلق وبینی  ۳۳۴۱۴۱۲ تبریز-خ آزادی-بین گلبادوگلگشت-روبروی شرکت گاز-پ ۳۰

قشم سلیمان زاده

کودکان  ۵۵۵۶۵۱۹ تبریز-خ ۱۷ شهریور – جنب طب هسته ای دکتردبیری- س پزشکان زکریای رازی

قنبر بران

جراحی مغز و اعصاب  ۵۴۱۴۵۵۴ تبریز- پاستورجدید- نرسیده به ارتش جنوبی- س دکترنظری

کاظم شفیق نیا

کودکان  ۵۲۲۰۳۱۲ تبریز- خ شمس تبریزی- بالاترازایستگاه شکلی- بالای داروخانه اقبال

کبری محمدی

زنان وزایمان  ۴۴۸۱۸۸۱ تبریز-شهرک نور-اول خیابان نگارستان-ساختمان اول-طبقه اول

کریم آهن پنجه

چشم  ۵۵۶۶۴۸۴ تبریز-سه راه امین- روبروی پاساژنوبخت

کریم نبی زاده اصل

پوست  ۳۳۶۷۸۸۱ تبریز- چهارراه آبرسان- جنب داروخانه دکتربقائی- بالای شبرنگ فیلم

کلارا طایفه منظمی

زنان وزایمان  ۵۵۴۹۲۵۵ تبریز۱۷شهریورجدید- بین طالقانی وارتش -جنب داروخانه دکتردلکش

لعیا فرزدی

زنان وزایمان  ۵۴۲۴۳۷۳ تبریز- خ پاستورجدید- کلینیک پردیس- طبقه۴

لیلا بگلر

متخصص زنان وزایمان  ۳۳۵۵۳۰۹ تبریز- فلکه دانشگاه- ساختمان نور- طبقه۲

لیلا حامد

زنان وزایمان  ۵۵۴۸۱۱۱ تبریز۱۷شهریورجدید- نبش طالقانی- روبروی بانک مسکن- س امروز

لیلا شباهنگ

زنان وزایمان  ۲۳۴۷۷۳۷ تبریز- اول خ شمس تبریزی- – روبروی بانک ملت

مژگان یگانه

زنان وزایمان  ۳۳۰۰۶۳۸ تبریز- ولیعصر -روبروی مسجد امام صادق (ع) -پ۲۲

مجید دلاور

پوست  ۵۵۶۴۰۰۶ تبریز-شریعتی شمالی-سه راه امین- اول خ محققی شرقی- پ۵۴۳

مجید شاه قاسمی

گوش وحلق وبینی  ۳۳۱۳۰۲۹ تبریز- کوی ولیعصر- فلکه بزرگ- س عزیزی- طبقه دوم

مجید فهمی

گوش وحلق وبینی  ۵۵۵۵۱۸۱ تبریز۱۷ شهریور جدید -روبروی آموزش و پرورش ناحیه ۲

محمد استادی

داخلی  ۵۴۱۹۹۸۹ تبریز- خ پاستور جدید-بالای داروخانه دکترزمانی- س ضرغام

محمد اصغری

جراحی مغز و اعصاب  ۵۵۳۱۹۹۳ تبریز۱۷شهریورجدید- بین شریعتی وطالقانی- س کسری

محمد انعامی

توانبخشی  ۵۵۵۷۷۲۰ تبریز۱۷شهریورجدید- بین طالقانی وشریعتی- جنب کوچه مسگرها- پ۷۳

محمد ایرجیان

ارتوپدی  ۳۳۷۶۹۶۲ تبریز- خ آزادی- سه راه گلگشت- کوی شفا- س طوبی

محمد بهزاداوخساری

گوش وحلق وبینی  ۵۵۶۳۶۹۴ تبریز۱۷ شهریورجدید -جنب آزمایشگاه مهر -س رونق

محمد سینا

جراحی عمومی ۴۷۷۱۰۴۲ تبریز-شریعتی جنوبی- ابتدای پاستور -پلاک ۱۱

محمد فخرزاده

پوست  ۵۵۶۱۳۵۰ تبریز۱۷شهریورجدید- بین باغشمال وطالقانی- بالای بانک مسکن

محمد نژادکاظم

گوش وحلق وبینی  ۳۳۴۸۵۳۴ تبریز- خ آبرسان -چای کنار -پ ۵

محمد یزدچی

مغزواعصاب  ۳۳۴۲۸۸۹ تبریز – فلکه دانشگاه- مجتمع پزشکی نور- طبقه۲

محمدابراهیم بغدادچی

قلب وعروق ۵۵۳۸۷۷۰ تبریز- خ ارتش جنوبی- روبروی بیمارستان الزهراء- س نبض

محمدباقر رهبانی

چشم  ۵۵۶۶۳۲۶ تبریز-۱۷ شهریور جدید- بین طالقانی وارتش- س سید الشهداء

محمدباقر مهدی زاده

قلب وعروق ۵۵۷۰۳۳۲ تبریز۱۷شهریورجدید- جنب برج آذربایجان- مجتمع سینا

محمدتقی آهنگرآتشی

داخلی  ۶۵۵۴۳۳۸ تبریز- خ آبرسان- روبروی دفترهواپیمایی- س پزشکان یاس

محمدتقی توکل

داخلی  ۵۵۶۹۲۲۲ تبریز- شریعتی شمالی- جنب پاساژ برلیان- شماره ۱۱۸

محمدتقی مجیدپور

گوش وحلق وبینی  ۵۵۶۹۸۸۳ تبریز- خ ۱۷ شهریور جدید -جنب مسجد حاج غفار

محمدجواد پورلک

جراحی عمومی ۵۵۵۱۰۴۴ تبریز۱۷شهریورجدید- جنب کلینیک فرهنگیان- پ۴۰

محمدجواد صابرمقدم

داخلی  ۳۳۶۱۷۵۰ تبریز- خ آزادی- بین گلباد و گلگشت -س امیر کبیر

محمدحسن غفارزاده

زنان وزایمان  ۵۵۵۳۹۴۲ تبریز-۱۷ شهریور جدید-جنب کوچه جبارنائب- س صدرا

محمدحسن لواسانی

ارتوپدی  ۳۳۴۴۱۷۱ تبریز- چهارراه آبرسانی -س ایران کلینیک

محمدحسین حسینیان زکریا

کودکان  ۵۵۳۱۶۶۱ تبریز۱۷شهریورجدید- بین طالقانی وشریعتی- روبروی داروخانه سارا

محمدحسین رضائی فرد

کودکان  ۵۵۳۱۹۸۰ تبریز- شریعتی جنوبی- روبروی صائب- بن بست بنکدار- پ۴۳۶

محمدحسین مبین

پوست  ۵۵۳۴۰۳۷ تبریز- خ طالقانی- ایستگاه لاله زار- اول کوی امام زاده

محمدرضا امین پور

چشم  ۵۵۳۹۴۷۷ تبریز- میدان ساعت-اول ارتش شمالی- کوچه شهید ختائی

محمدرضا عزالدینی

مغزواعصاب  ۵۵۷۱۰۶۱ تبریز۱۷شهریورجدید- برج امپراطور- طبقه دوم

محمدرضا قویدل سردصحرا

داخلی  ۵۵۴۹۲۶۱ تبریز- ارتش جنوبی- روبروی بیمارستان الزهراء- س آفتاب

محمدصادق آخوندی

قلب وعروق ۵۵۴۰۲۳۴ تبریز- خ ۱۷ شهریور جدید- جنب آزمایشگاه مهر

محمدصادق عابدینی

گوش وحلق وبینی  ۵۵۳۹۷۲۸ تبریز۱۷ شهریورجدید -روبروی آزمایشگاه مهر

محمدعلی امین سبحانی

چشم  ۵۵۷۱۲۳۷ تبریز۱۷شهریورجدید- نرسیده به باغشمال- س آبان- طبقه۲

محمدعلی دیلمقانی

ارتوپدی  ۵۵۶۶۱۱۶ تبریز-ارتش جنوبی -روبروی شهرداری -شماره ۱۲

محمدعلی صراطی نوری

زنان وزایمان  ۵۵۵۱۳۳۱ تبریز- اول ۱۷شهریورجدید-جنب مهدکودک غنچه لر- پ۱۴

محمدعلی مجنونلو

کودکان  ۲۸۴۲۶۰۷ تبریز- خ قدس(قره آغاج) -طبقه فوقانی داروخانه سلامت

محمدعلی مزیدی

زنان وزایمان  ۵۵۶۲۱۶۲ تبریز- تقاطع ۱۷شهریورجدید وطالقانی -س ۱۹۷

محمدمصطفی مصطفوی

زنان وزایمان  ۵۵۶۲۴۸۴ تبریز- خ شریعتی شمالی -نبش کوچه پستخانه

محمدمقدسی بناب

گوش وحلق وبینی  ۵۵۶۶۲۳۳ تبریز- ارتش جنوبی- نرسیده به باغشمال -س قائم

محمدمهدی حسینیان زکریا

مغزواعصاب  ۵۵۶۸۲۹۸ تبریز- ارتش جنوبی- روبروی بیمارستان الزهراء- س اطباء

محمدنقی نثارنوبری

ارتوپدی  ۵۵۵۶۶۱۲ تبریز- شریعتی شمالی -کوچه پستخانه قدیم -س پزشکان ط۱

محمود بهشتی

گوش وحلق وبینی  ۵۵۴۸۰۷۰ تبریز۱۷شهریورجدید- تقاطع طالقانی- روبروی بانک مسکن-س امروز

محمود ناطقی

چشم  ۵۵۳۳۴۵۰ تبریز۱۷ شهریورجدید- روبروی کلینیک فرهنگیان- ساختمان ۹

مرضیه تقی زاده

زنان وزایمان  ۵۵۴۰۱۸۹ تبریز۱۷ شهریور جدید -بین طالقانی و ارتش- س صدرا- طبقه اول

مرضیه نعمت صابری

کودکان  ۵۴۳۱۰۶۳ تبریز- خ پاستورجدید- بین مقصودیه وطالقانی- مجتمع پزشکی پارسا

مریم زادشکویان

داخلی  ۵۵۴۸۷۱۷ تبریز۱۷شهریورجدید- نرسیده به باغشمال- س صدرا- طبقه۱

مریم طرزمنی

زنان وزایمان  ۳۳۷۹۲۰۳ تبریز- فلکه دانشگاه- ساختمان نور- طبقه سوم شرقی

مریم مرادی پور

زنان وزایمان  ۵۵۷۰۱۷۳ تبریز- ارتش جنوبی- روبروی بیمارستان الزهراء- س اطباء

مریم منصورفر

زنان وزایمان  ۵۵۷۳۳۰۶ تبریز۱۷شهریورجدید- برج آذربایجان- طبقه همکف

مریم موبد

چشم  ۵۵۵۲۲۸۲ تبریز۱۷شهریورجدید- بین طالقانی وارتش- جنب چلوکبابی افتخاری

مریم نظافتی

کودکان  ۵۵۵۵۴۷۸ تبریز- خ امام- روبروی مسجد کبود – س پزشکان

مستانه وثوق تهرانی

زنان وزایمان  ۵۵۶۷۲۵۱ تبریز۱۷ شهریورجدید -روبروی آموزش و پرورش -س خاتم

مسعود اسکندانی

بیهوشی ۳۸۰۰۷۴۵ تبریز-زعفرانیه -کوی گلگشت ۰ متری ۴۵

معصومه بلیلا

کودکان  ۵۵۳۸۴۳۴ تبریز۱۷ شهریورجدید- روبروی بستنی وحید- ساختمان۲۰۰۲

معصومه فیاض فرضاد

جراحی عمومی ۵۵۴۸۳۱۶ تبریز۱۷ شهریور جدید – جنب بانک قوامین- ساختمان ۱۱۱

مقصود پورالهوردی

بیهوشی ۲۳۵۰۱۹۱ تبریز-سه راه شمس تبریزی-اول شمس تبریزی- جنب رادیولوژی شمس تبریزی

منصور هادیزاده

چشم  ۳۴۴۶۶۹۶ تبریز- خ امام – نرسیده به آبرسانی -س پزشکان بقراط

منوچهر صمیمی فر

زنان وزایمان  ۵۵۶۸۱۱۱ تبریز۱۷شهریورجدید- بالای آزمایشگاه مهر

منوچهر فرشچی

داخلی  ۵۵۴۵۵۱۴ تبریز۱۷شهریورجدید- تقاطع طالقانی- س پارسا

منیره سعیدپورآذر

پوست  ۵۵۶۰۵۶۲ تبریز-خ ۱۷ شهریور جدید-روبروی آزمایشگاه مهر- س سینا

منیره سمرقندی

چشم  ۵۵۵۱۵۵۴ تبریز- خ ۱۷ شهریور جدید- روبروی پذیرایی افتخاری

منیره نظافتی

کودکان  ۳۳۴۴۲۳۸ تبریز- خ امام -جنب تپلی باغ -پ ۱۰۰۴

مهدی ظاهری

جراحی مغز و اعصاب  ۵۴۰۹۹۶۰ تبریز- خ طالقانی – بالاتر از چهارراه طالقانی- بالاتر از مسجد عربلر

مهدی فرهودی

مغزواعصاب  ۵۴۲۹۹۳۶ تبریز- ارتش جنوبی- روبروی اداره پست- جنب کوچه طباطبایی- کلینیک بزرگمهر

مهری جعفری

زنان وزایمان  ۵۵۳۹۱۶۱ تبریز- ارتش جنوبی- نرسیده به باغشمال- س قائم- طبقه۴

مهناز چایچی

کودکان  ۵۵۶۷۴۷۴ تبریز- خ شریعتی جنوبی- کوچه ارک – س پزشکان

مهناز طالبی-مغزواعصاب

مغزواعصاب  ۵۵۵۷۵۹۹ تبریز ۱۷شهریورجدید- روبروی بستنی وحید- ساختمان آرین

مهین اتابکی

پوست  ۳۲۹۵۹۲۴ تبریز- ولیعصر- تقاطع رازی وشهریار- س هزاره- طبقه۳

مهین حاجی زاده

کودکان  ۵۵۳۲۰۵۵ تبریز- خ ۱۷ شهریور جدید-جنب آزمایشگاه مهر-پ ۹

مهین میرزاجانزاده

زنان وزایمان  ۵۵۵۱۰۷۰ تبریز۱۷شهریورجدید- جنب کلنیک تخصصی شماره۲- پ۲۹

موسی الهیار

عفونی  ۲۸۹۸۲۱۴ تبریز- خ بهار- ایستگاه قوش داشی

موسی تقی زاده ارجمند

بیهوشی ۵۵۶۴۱۷۷ تبریز۱۷شهریورجدید- جنب برج آذربایجان- پ۴۵

میرابوالفضل صهبا

زنان وزایمان  ۵۵۵۱۹۵۱ تبریز۱۷شهریور جدید- جنب مهدکودک غنچه لر- س شماره ۱۰

میرزاده موسوی شبستری

زنان وزایمان  ۵۵۵۸۹۶۴ تبریز۱۷شهریورجدید- برج آذربایجان- طبقه۳

میرضیاالدین قرشی

کودکان  ۵۵۶۲۱۹۴ تبریز-۱۷ شهریورجدید- روبروی بستنی وحید- س سینا

میرمحمد هاشمی

عفونی  ۳۳۶۶۸۲۷ تبریز- خ امام- نرسیده به چهارراه آبرسان- نبش کوی سهند-پ۱

میرهادی سیداخوان

ارتوپدی  ۵۵۷۲۲۲۷ تبریز۱۷شهریورجدید- بین طالقانی وشریعتی- بالای داروخانه سپیده

نگار یحیی زاده

زنان وزایمان  ۵۵۷۲۶۷۶ تبریز۱۷شهریورجدید- روبروی بستنی وحید- س ۲۰۰۲

نگین روائی

داخلی  ۵۵۳۲۱۲۳ تبریز- خ ۱۷ شهریور جدید -روبروی آموزش وپرورش -س خاتم

نادر اکرمی افشار

چشم  ۵۵۳۵۳۸۸ تبریز- شریعتی جنوبی- روبروی کوچه ارک- کوچه چایچی-س پزشکان

نادر بهاری وند

چشم  ۳۳۴۳۶۱۸ تبریز- چهارراه آبرسان- س اسکان- طبقه اول

نادر عزتی

ارولوژی  ۳۳۴۵۵۰۵ تبریز -چهارراه آبرسان- برج سفید -طبقه اول

نادره باقری اقدم

کودکان  ۲۳۳۵۰۲۹ تبریز- خ شمس تبریزی- بین چهارراه ملل متحد وکوی امیرخیز- جنب داروخانه دکتر اثنی عشری

نازیتا رزم گیری

زنان وزایمان  ۵۵۶۹۲۳۶ تبریز- خ ۱۷شهریورجدید- برج آذربایجان- طبقه۵

نازیلا دزنابی

جراحی مغز و اعصاب  ۵۵۷۱۵۸۳ تبریز۱۷شهریورجدید- برج آذربایجان- طبقه ۲

نازیلا دهری منش

پوست  ۳۲۹۳۳۴۵ تبریز- کوی ولیعصر- فلکه شریعتی- س آناهیتا- طبقه۵

نازیلا نقی پور

کودکان  ۶۵۷۴۱۸۱ تبریز-خ عباسی- چهارراه توانیر- جنب کلینیک اطباء- س میلاد

ناصر عزتی

جراحی عمومی ۳۳۶۹۸۸۰ تبریز- فلکه دانشگاه- اول خ دانشگاه- س پزشکی نور

ناصریزدان پناهی

جراحی عمومی ۵۵۳۵۹۵۱ تبریز۱۷شهریور جدید -بین طالقانی وشریعتی -س پزشکان رازی

ناهید گرانسایه

زنان وزایمان  ۳۳۶۱۷۶۶ تبریز- چهارراه آبرسان -س برج سفید- طبقه یک

ناهید بی همتا

زنان وزایمان  ۵۵۴۶۰۶۵ تبریز- تقاطع ۱۷ شهریورجدید وطالقانی- س پارسا

ناهید صفا

زنان وزایمان  ۵۵۴۶۵۶۵ تبریز- خ ۱۷ شهریور جدید -روبروی بستنی وحید- س۲۰۰۲

نسرین افسرپور

قلب وعروق ۵۵۴۱۰۷۲ تبریز۱۷شهریورجدید- بین طالقانی وشریعتی- س ایران

نسرین براهنی

کودکان  ۵۵۴۰۱۹۹ تبریز- ارتش جنوبی- روبروی بیمارستان الزهراء- س اطباء

نسرین جوادی

زنان وزایمان  ۵۵۴۸۹۸۷ تبریز۱۷ شهریور جدید -س پزشکان کسری -طبقه اول

نسرین صادقی فرد

جراحی زنان وزایمان  ۶۶۸۵۹۵۵ تبریز- شهرک باغمیشه- جنب آتش نشانی- مجتمع پزشکی باغمیشه

نسرین عبادی

پوست  ۵۵۳۵۵۹۵ تبریز-۱۷ شهریور جدید- بین طالقانی وشریعتی -جنب داروخانه سارا- س فدک

نسرین علیزاده

زنان وزایمان  ۵۵۳۷۶۱۳ تبریز-۱۷ شهریورجدید-نرسیده به چهارراه باغشمال-جنب داروخانه بقراط

نسرین مقدس پور

داخلی  ۵۵۴۸۱۱۶ تبریز۱۷شهریورجدید- تقاطع طالقانی- س امروز

نعمت بیلان

کودکان  ۳۳۵۲۱۸۰ تبریز- خ آزادی- سه راه گلگشت- س آزادی- طبقه۳

نوشین شاه محمدی

زنان وزایمان  ۵۵۳۱۲۳۳ تبریز۱۷شهریورجدید- نرسیده به چهارراه باغشمال- س صدرا- طبقه۴

نیره نجاتی

کودکان  ۶۵۸۸۲۸۲ تبریز- خ ۷تیر- اول بیلانکوه- ساختمان شماره۵۱۴

نیکزاد شهیدی

گوش وحلق وبینی  ۵۵۷۲۰۳۷ تبریز۱۷شهریورجدید- برج آذربایجان- طبقه۴

هادی حکیم

قلب وعروق ۵۵۳۸۸۸۰ تبریز- خ ارتش جنوبی -روبروی بیمارستان الزهرا-کلینیک نبض

هاشم پویا

گوش وحلق وبینی  ۵۵۳۳۱۹۰ تبریز-۱۷ شهریور جدید -نرسیده به باغشمال ـ س صدرا

هاله اکبری

داخلی  ۵۵۴۰۹۰۷ تبریز- خ ۱۷ شهریور جدید -روبروی آموزش و پرورش -س خاتم

هاله صالحی پورمهر

قلب وعروق ۵۴۱۴۵۵۴ تبریز- خ پاستورجدید- نرسیده به تقاطع ارتش- جنب رادیولوژی پاستور

هرمز آیرملو

مغزواعصاب  ۵۴۲۴۲۹۲ تبریز- پاستورجدید- کلینیک پردیس- طبقه۳

هوشنگ احمدپور

گوش وحلق وبینی  ۵۵۵۵۶۶۶ تبریز- خ شریعتی جنوبی -کوچه ارک

هوشنگ خبیر

کودکان  ۵۵۶۱۰۸۲ تبریز- خ ۱۷شهریورجدید- جنب مسجدحاج غفار- س صدرا

هوشنگ کاظمی

گوش وحلق وبینی  ۳۳۶۵۲۵۲ تبریز -چایکنار جنوبی- مقابل زیر گذر شرقی منصور- نبش کوچه دوم

وحید نجاتی

چشم  ۳۲۹۵۹۲۵ تبریز- ولیعصر- تقاطع رازی وشهریار- س هزاره- طبقه۳

ولی احمدی

داخلی  ۲۶۰۰۴۰۶ تبریز- بلوارپاسداران- بعداز پل- روبروی داروخانه دکتررضائی- مجتمع پزشکی پرتو

ویدا زارع امانت

جراحی زنان وزایمان  ۵۵۵۵۳۴۸ تبریز۱۷شهریورجدید- نرسیده به تقاطع ارتش- جنب مهدکودک غنچه لر- س۸

یداله احمدی

ارولوژی  ۵۵۵۴۰۳۴ تبریز- ارتش جنوبی- روبروی بیمارستان الزهزا- س آفتاب- طبقه۴

یعقوب عبدوی

فیزیکی و توانبخشی  ۵۵۴۴۷۹۶ تبریز۱۷شهریورجدید- برج آذربایجان- طبقه۳

یوسف ترکمانی

کودکان  ۴۴۵۶۲۹۷ تبریز -شهرک شهیدباکری – اول خ نگارستان

یوسف توکلی فر

کودکان  ۵۵۳۳۰۵۰ تبریز۱۷شهریورجدید- برج آذربایجان- طبقه۱۴

یوسف صمیمی فر

جراحی عمومی ۵۵۴۰۷۴۷ تبریز- خ مارالان-بالاتراز میدان سجادیه- ۲۰متری- خ ۱۷متری- جنب مسکن صدف

یوسف وجودی

زنان وزایمان  ۵۵۶۷۹۷۹ تبریز-۱۷ شهریور جدید-جنب آزمایشگاه مهر

یونس سیدآقازاده

داخلی  ۵۵۵۹۳۹۷ تبریز- خ شریعتی جنوبی -کوچه ارک

مطب دکنرفاطمه نظری

جراحی زنان وزایمان  ۵۵۴۲۵۹۴ تبریز- پاستورجدید- ساختمان پردیس- طبقه۳

نوشته های مشابه

بهترین متخصص پوست در تبریز
آبان ۲۴, ۱۴۰۰

بهترین متخصص پوست در تبریز

اسامی تعدادی از بهترین پزشکان متخصص پوست و مو در تبریز دکتر مجید دلاور دکتر مجید دلاور متخصص بیماری های پوست و مو هستند که شماره نظام پزشکی ایشان۱۲۰۶۰٫ می باشد؛ ایشان می گونید که وظیفه من به عنوان یک متخصص با سابقه ی چند سال فعالیت در این حیطه، بررسی وضعیت پوست، مو و […]

بهترین دکتر برای تزریق ژل لب در تبریز
آبان ۸, ۱۴۰۰

بهترین دکتر برای تزریق ژل لب در تبریز

در این مقالعه سعی داریم شما را در انتخاب بهترین پزشک تزریق ژل لب راهنمایی کرده، اطلاعاتی را درباره ویژگی های یک پزشک پوست خوب در تبریز در اختیار شما قرار دهیم همچنین به شما بگوییم که چه نکاتی را باید قبل از تزریق ژل لب در نظر بگیرید. ویژگی های یک پزشک خوب برای […]

بهترین جراح بینی در تبریز
مهر ۲۵, ۱۴۰۰

بهترین جراح بینی در تبریز

درباره بهترین جراح بینی بخوانید: بهترین دکتر عمل بینی ، دکتری است که بتواند بینی را با توجه به خواسته بیمار و بدون بروز هیچ گونه عوارضی جراحی کند . تشخیص میزان مهارت جراح بینی کار دشواری است و نیاز به تحقیق بسیاری دارد . به دلیل انتخاب دشوار جراح بینی ، متقاضیان جراحی بینی […]

دکتر میرهادی سید هادی زاده فوق تخصص جراحی پلاستیک
مهر ۷, ۱۴۰۰

دکتر میرهادی سید هادی زاده فوق تخصص جراحی پلاستیک

درباره پزشک: دکتر میرهادی سیدهادی زاده متخصص جراحی عمومی و فوق تخصص جراحی زیبایی و پلاستیک  می باشند؛

ارسال دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
برو بالا