پزشکان متخصص تبریز

لیست پزشکان متخصص شهر تبریز 

نام پزشکرشته تلفن آدرس

دکتر حسین کهنوجی 

متخصص مغز و اعصاب و (نورولوژی)35573041-041تبریز خیابان پاستور جدید مابین تقاطع طالقانی و شریعتی ساختمان پزشکان حکیم طبقه نهم

شرمین پژواک

جراحی زنان وزایمان 5537444تبریز- خ پاستورجدید- روبروی کلینیک پردیس- س بهنام- طبقه4

شعله رشتچی جباری

کودکان 5541509تبریز17شهریورجدید- س پزشکان خاتم- طبقه همکف

شمسی عباسعلیزاده

زنان وزایمان 5424393تبریز- خ پاستورجدید- بین ارتش وطالقانی- س پردیس

شهرام جانانی

قلب وعروق5560409تبریز- خ 17 شهریورجدید- جنب داروخانه کیمیا

شهرام حاج علیلو

ارولوژی 5567337تبریز17شهریور جدید- روبروی آزمایشگاه مهر

شهناز گلچین

زنان وزایمان 5552765تبریز17شهریور جدید-روبروی آزمایشگاه مهر- س40

شهین گلک خیبری

زنان وزایمان 2814132تبریز- مابین چهارراه قره آغاج و بهار- جنب بانک ملی- س پزشکان شهریار

شیوا بی دهری

مغزواعصاب 5542277تبریز17 شهریورجدید- بین طالقانی وشریعتی- برج امپراطور

شیوا مهدی زاده

زنان وزایمان 4768478تبریز- شریعتی جنوبی- بین صائب وپاستور- بالای بانک ملت- س سبز

صدیقه حسین پورسخا

کودکان 5536987تبریز-تقاطع طالقانی و17 شهریور-س 197-طبقه سوم

صفا نجمی

مغزواعصاب 3370976تبریز- خ آزادی- سه راه گلگشت- ساختمان طوبی- طبقه5

صمد پاشک

گوش وحلق وبینی 5556668تبریز-خ 17شهریورجدید- جنب آزمایشگاه مهر- س سپید

صمد صادقی

ارتوپدی 5560769تبریز17شهریور جدید- جنب بستنی وحید

صمد صادقیلر

کودکان 5563442تبریز-چهارراه محققی -بین پاساژ برلیان و امت – س سهند

صمد محمودی رشید

ارولوژی 5533517تبری17 شهریور جدید -روبروی بستنی وحید -س 111

صمد مصدقی

جراحی عمومی5569522تبریز-17 شهریور جدید-جنب بستنی وحید -س پزشکان

صمد هژیرکارزار

ارولوژی 3349454تبریز- چهارراه آبرسانی- س ایران کلینیک

ضیاءالدین مرتضوی

چشم 5533169تبریز-خ 17 شهریور جدید-روبروی داروخانه سارا-پ 31

طاهره فکور

زنان وزایمان 5557265تبریز17شهریور جدید- جنب برج آذربایجان

طناز محمودپور

زنان وزایمان 5554410تبریز17شهریورجدید- بین طالقانی وشریعتی- برج امپراطور

عالیه قاسم زاددجانی

زنان وزایمان 5424471تبریز – خ پاستورجدید- کلینیک پردیس- طبقه4

عباس عباس زاده

جراحی عمومی5543899تبریز17شهریورجدید- جنب داروخانه سارا- س فدک

عباس مختارخانی

ارولوژی 5556947تبریز17شهریورجدید- جنب بانک ملی- س ایران

عبدالاحد امیرشقاقی

کودکان 3348679تبریز-خ امام-ایستگاه میدان قطب

عبدالرسول نایبی

مغزواعصاب 5564305تبریز17شهریورجدید- روبروی بستنی وحید- اول کوچه مه پیکر

عبدالرضا شمس

داخلی 5546337تبریز-17 شهریور جدید-روبروی کلینیک فرهنگیان- مجتمع پزشکی شمس

عبداله آراسته

ارتوپدی 5540929تبریز17شهریورجدید- بین طالقانی وشریعتی- س کسری

عبداله مهدی اوغلی

مغزواعصاب 5531984تبریز17شهریورجدید- جنب بستنی وحید- جنب داروخانه کیمیا

عبدالودود رضائیان

پوست 3359544تبریز- خ امام- نرسیده به آبرسان- س بقراط

عزیز نوری

ارتوپدی 5549260تبریز- ارتش جنوبی -روبروی بیمارستان الزهرا- س آفتاب

عظیم علمیه

گوش وحلق وبینی 5555478تبریز- خ امام- روبروی مسجد کبود – س پزشکان

عفت صدر کریمی

پوست 5564400تبریز-17 شهریور جدید -جنب آزمایشگاه مهر

علی چهراقی

پوست 5561861تبریز17شهریورجدید- طبقه فوقانی آزمایشگاه مهر

علی اسکندری

ارولوژی 5547068تبریز- چهارراه باغشمال- اول 17شهریور جدید- س شماره10

علی اکبر مراغه چیان

جراحی عمومی5559294تبریز-خ 17 شهریورجدید- روبروی س صدرا- ساختمان شماره 9

علی اکبر مشهداکبریلر

کودکان 4459191تبریز شهرک نور -خ نگارستان – طبقه دوم داروخانه احمدنژاد

علی بهاری

عفونی 5536783تبریز17شهریورجدید- جنب مهدکودک غنچه لر- س آپادانا- طبقه اول

علی عباسی باویل

عفونی 5537224تبریز-17شهریورجدید- نرسیده به چهارراه باغشمال- شماره 17

علی غفارلو

ارولوژی 5547546تبریز- ارتش جنوبی- روبروی بیمارستان الزهراء- س اطباء

علی قدیری اصل

داخلی 5532253تبریز- خ امام- بالاترازانتقال خون- نرسیده به چهارراه منصور

علی قویدل

داخلی 5531847تبریز- خ 17 شهریور جدید-روبروی آموزش وپرورش

علی مصطفائی

چشم 3343245تبریز- خ آزادی- سه راه گلگشت- کوی شفا- س طوبی

علی ولی زاده

جراحی عمومی5565111تبریز17شهریورجدید- جنب مسجدحاج غفار- س آذربایجان- طبقه4

علیرضا بزاززادگان

جراحی عمومی5560143تبریز17شهریور جدید – روبروی آزمایشگاه مهر

علیرضا ظفربخش

ارولوژی 5568111تبریز- خ 17 شهریور جدید -طبقه دوم آزمایشگاه مهر

غلامرضا طریقی

زنان وزایمان 5558282تبریز17 شهریورجدید- نرسیده به باغشمال- س شاهین- طبقه همکف

غلامرضا واعظ گوگانی

داخلی 5555338تبریز17 شهریور جدید -روبروی مسجد حاج غفار

غلامعلی جهانشاهی

کودکان 5568886تبریز-اول طالقانی -روبروی مصلی-س پزشکان شهریار

فاروق اصفهانیان

داخلی 5553888تبریز- خ شریعتی جنوبی -روبروی سینما وحدت سابق- پ 69

فاطمه حمدی پور

توانبخشی 5565756تبریز- اول خ طالقانی- روبروی مصلی- س پزشکان شهریار

فاطمه عباسعلیزاده

زنان وزایمان 5531722تبریز-خ ارتش جنوبی- نرسیده به باغشمال- س قائم

فراهیم انوری آذر

زنان وزایمان 5555436تبریز- خ 17 شهریور جدید -بین طالقانی و ارتش -س صفا

فرح جدیان

زنان وزایمان 5542100تبریز17شهریورجدید- جنب بانک ملی- س ایران

فرحناز ریحانی فر

زنان وزایمان 5563533تبریز- ارتش جنوبی- نرسیده به باغشمال- س ماهان

فرزین متقیان دینی

گوش وحلق وبینی 5551342تبریز- خ سرگردمحققی(امین سابق)- جنب کفش ملی- س شماره1064

فرشید شامخی

ارتوپدی 5572214تبریز- چهارراه باغشمال- اول17شهریورجدید – جنب داروخانه آبان- س بقراط

فرهاد احمدپور

عفونی 5551777تبریز- شریعتی جنوبی- کوچه ارک- طبقه فوقانی پاساژ ارک

فرهاد دادرس

مغزواعصاب 5570647تبریز17شهریورجدید- روبروی بستنی وحید- س 2002

فرهاد مکاری

ارتوپدی 5556951تبریز17شهریورجدید- بین طالقانی وشریعتی- س ذکریا

فریبا ظفربخش

جراحی زنان وزایمان 5539451تبریز17شهریورجدید- جنب مسجدحاج غفار- س صدرا

فریبا فضیل

زنان وزایمان 3357082تبریز- خ امام- نبش خ شهیدجدیری – پ748

فریده گلفروشان

پوست 5569952تبریز17 شهریور جدید- بین طالقانی وشریعتی – س ابن سینا-پ17

فریده نوشادعباسپور

مغزواعصاب 5548980تبریز17شهریورجدید- برج آذربایجان- طبقه2

فریدون قمری

زنان وزایمان 5537932تبریز- خ17شهریورجدید- برج آذربایجان- طبقه2

فریناز کلاهی

گوش وحلق وبینی 5545289تبریز17شهریورجدید- نرسیده به باغشمال- – بالای داروخانه دکترجلوه گری

فنوره فراش زاده

زنان وزایمان 5545203تبریز- اول 17شهریورجدید- جنب داروخانه بقراط- س آبان

قاسم امیراصلانزاده

چشم 3351218تبریز-چهارراه آبرسان- س اسکان- طبقه 4

قدرت محمدی

گوش وحلق وبینی 3341412تبریز-خ آزادی-بین گلبادوگلگشت-روبروی شرکت گاز-پ 30

قشم سلیمان زاده

کودکان 5556519تبریز-خ 17 شهریور – جنب طب هسته ای دکتردبیری- س پزشکان زکریای رازی

قنبر بران

جراحی مغز و اعصاب 5414554تبریز- پاستورجدید- نرسیده به ارتش جنوبی- س دکترنظری

کاظم شفیق نیا

کودکان 5220312تبریز- خ شمس تبریزی- بالاترازایستگاه شکلی- بالای داروخانه اقبال

کبری محمدی

زنان وزایمان 4481881تبریز-شهرک نور-اول خیابان نگارستان-ساختمان اول-طبقه اول

کریم آهن پنجه

چشم 5566484تبریز-سه راه امین- روبروی پاساژنوبخت

کریم نبی زاده اصل

پوست 3367881تبریز- چهارراه آبرسان- جنب داروخانه دکتربقائی- بالای شبرنگ فیلم

کلارا طایفه منظمی

زنان وزایمان 5549255تبریز17شهریورجدید- بین طالقانی وارتش -جنب داروخانه دکتردلکش

لعیا فرزدی

زنان وزایمان 5424373تبریز- خ پاستورجدید- کلینیک پردیس- طبقه4

لیلا بگلر

متخصص زنان وزایمان 3355309تبریز- فلکه دانشگاه- ساختمان نور- طبقه2

لیلا حامد

زنان وزایمان 5548111تبریز17شهریورجدید- نبش طالقانی- روبروی بانک مسکن- س امروز

لیلا شباهنگ

زنان وزایمان 2347737تبریز- اول خ شمس تبریزی- – روبروی بانک ملت

مژگان یگانه

زنان وزایمان 3300638تبریز- ولیعصر -روبروی مسجد امام صادق (ع) -پ22

مجید دلاور

پوست 5564006تبریز-شریعتی شمالی-سه راه امین- اول خ محققی شرقی- پ543

مجید شاه قاسمی

گوش وحلق وبینی 3313029تبریز- کوی ولیعصر- فلکه بزرگ- س عزیزی- طبقه دوم

مجید فهمی

گوش وحلق وبینی 5555181تبریز17 شهریور جدید -روبروی آموزش و پرورش ناحیه 2

محمد استادی

داخلی 5419989تبریز- خ پاستور جدید-بالای داروخانه دکترزمانی- س ضرغام

محمد اصغری

جراحی مغز و اعصاب 5531993تبریز17شهریورجدید- بین شریعتی وطالقانی- س کسری

محمد انعامی

توانبخشی 5557720تبریز17شهریورجدید- بین طالقانی وشریعتی- جنب کوچه مسگرها- پ73

محمد ایرجیان

ارتوپدی 3376962تبریز- خ آزادی- سه راه گلگشت- کوی شفا- س طوبی

محمد بهزاداوخساری

گوش وحلق وبینی 5563694تبریز17 شهریورجدید -جنب آزمایشگاه مهر -س رونق

محمد سینا

جراحی عمومی4771042تبریز-شریعتی جنوبی- ابتدای پاستور -پلاک 11

محمد فخرزاده

پوست 5561350تبریز17شهریورجدید- بین باغشمال وطالقانی- بالای بانک مسکن

محمد نژادکاظم

گوش وحلق وبینی 3348534تبریز- خ آبرسان -چای کنار -پ 5

محمد یزدچی

مغزواعصاب 3342889تبریز – فلکه دانشگاه- مجتمع پزشکی نور- طبقه2

محمدابراهیم بغدادچی

قلب وعروق5538770تبریز- خ ارتش جنوبی- روبروی بیمارستان الزهراء- س نبض

محمدباقر رهبانی

چشم 5566326تبریز-17 شهریور جدید- بین طالقانی وارتش- س سید الشهداء

محمدباقر مهدی زاده

قلب وعروق5570332تبریز17شهریورجدید- جنب برج آذربایجان- مجتمع سینا

محمدتقی آهنگرآتشی

داخلی 6554338تبریز- خ آبرسان- روبروی دفترهواپیمایی- س پزشکان یاس

محمدتقی توکل

داخلی 5569222تبریز- شریعتی شمالی- جنب پاساژ برلیان- شماره 118

محمدتقی مجیدپور

گوش وحلق وبینی 5569883تبریز- خ 17 شهریور جدید -جنب مسجد حاج غفار

محمدجواد پورلک

جراحی عمومی5551044تبریز17شهریورجدید- جنب کلینیک فرهنگیان- پ40

محمدجواد صابرمقدم

داخلی 3361750تبریز- خ آزادی- بین گلباد و گلگشت -س امیر کبیر

محمدحسن غفارزاده

زنان وزایمان 5553942تبریز-17 شهریور جدید-جنب کوچه جبارنائب- س صدرا

محمدحسن لواسانی

ارتوپدی 3344171تبریز- چهارراه آبرسانی -س ایران کلینیک

محمدحسین حسینیان زکریا

کودکان 5531661تبریز17شهریورجدید- بین طالقانی وشریعتی- روبروی داروخانه سارا

محمدحسین رضائی فرد

کودکان 5531980تبریز- شریعتی جنوبی- روبروی صائب- بن بست بنکدار- پ436

محمدحسین مبین

پوست 5534037تبریز- خ طالقانی- ایستگاه لاله زار- اول کوی امام زاده

محمدرضا امین پور

چشم 5539477تبریز- میدان ساعت-اول ارتش شمالی- کوچه شهید ختائی

محمدرضا عزالدینی

مغزواعصاب 5571061تبریز17شهریورجدید- برج امپراطور- طبقه دوم

محمدرضا قویدل سردصحرا

داخلی 5549261تبریز- ارتش جنوبی- روبروی بیمارستان الزهراء- س آفتاب

محمدصادق آخوندی

قلب وعروق5540234تبریز- خ 17 شهریور جدید- جنب آزمایشگاه مهر

محمدصادق عابدینی

گوش وحلق وبینی 5539728تبریز17 شهریورجدید -روبروی آزمایشگاه مهر

محمدعلی امین سبحانی

چشم 5571237تبریز17شهریورجدید- نرسیده به باغشمال- س آبان- طبقه2

محمدعلی دیلمقانی

ارتوپدی 5566116تبریز-ارتش جنوبی -روبروی شهرداری -شماره 12

محمدعلی صراطی نوری

زنان وزایمان 5551331تبریز- اول 17شهریورجدید-جنب مهدکودک غنچه لر- پ14

محمدعلی مجنونلو

کودکان 2842607تبریز- خ قدس(قره آغاج) -طبقه فوقانی داروخانه سلامت

محمدعلی مزیدی

زنان وزایمان 5562162تبریز- تقاطع 17شهریورجدید وطالقانی -س 197

محمدمصطفی مصطفوی

زنان وزایمان 5562484تبریز- خ شریعتی شمالی -نبش کوچه پستخانه

محمدمقدسی بناب

گوش وحلق وبینی 5566233تبریز- ارتش جنوبی- نرسیده به باغشمال -س قائم

محمدمهدی حسینیان زکریا

مغزواعصاب 5568298تبریز- ارتش جنوبی- روبروی بیمارستان الزهراء- س اطباء

محمدنقی نثارنوبری

ارتوپدی 5556612تبریز- شریعتی شمالی -کوچه پستخانه قدیم -س پزشکان ط1

محمود بهشتی

گوش وحلق وبینی 5548070تبریز17شهریورجدید- تقاطع طالقانی- روبروی بانک مسکن-س امروز

محمود ناطقی

چشم 5533450تبریز17 شهریورجدید- روبروی کلینیک فرهنگیان- ساختمان 9

مرضیه تقی زاده

زنان وزایمان 5540189تبریز17 شهریور جدید -بین طالقانی و ارتش- س صدرا- طبقه اول

مرضیه نعمت صابری

کودکان 5431063تبریز- خ پاستورجدید- بین مقصودیه وطالقانی- مجتمع پزشکی پارسا

مریم زادشکویان

داخلی 5548717تبریز17شهریورجدید- نرسیده به باغشمال- س صدرا- طبقه1

مریم طرزمنی

زنان وزایمان 3379203تبریز- فلکه دانشگاه- ساختمان نور- طبقه سوم شرقی

مریم مرادی پور

زنان وزایمان 5570173تبریز- ارتش جنوبی- روبروی بیمارستان الزهراء- س اطباء

مریم منصورفر

زنان وزایمان 5573306تبریز17شهریورجدید- برج آذربایجان- طبقه همکف

مریم موبد

چشم 5552282تبریز17شهریورجدید- بین طالقانی وارتش- جنب چلوکبابی افتخاری

مریم نظافتی

کودکان 5555478تبریز- خ امام- روبروی مسجد کبود – س پزشکان

مستانه وثوق تهرانی

زنان وزایمان 5567251تبریز17 شهریورجدید -روبروی آموزش و پرورش -س خاتم

مسعود اسکندانی

بیهوشی3800745تبریز-زعفرانیه -کوی گلگشت 0 متری 45

معصومه بلیلا

کودکان 5538434تبریز17 شهریورجدید- روبروی بستنی وحید- ساختمان2002

معصومه فیاض فرضاد

جراحی عمومی5548316تبریز17 شهریور جدید – جنب بانک قوامین- ساختمان 111

مقصود پورالهوردی

بیهوشی2350191تبریز-سه راه شمس تبریزی-اول شمس تبریزی- جنب رادیولوژی شمس تبریزی

منصور هادیزاده

چشم 3446696تبریز- خ امام – نرسیده به آبرسانی -س پزشکان بقراط

منوچهر صمیمی فر

زنان وزایمان 5568111تبریز17شهریورجدید- بالای آزمایشگاه مهر

منوچهر فرشچی

داخلی 5545514تبریز17شهریورجدید- تقاطع طالقانی- س پارسا

منیره سعیدپورآذر

پوست 5560562تبریز-خ 17 شهریور جدید-روبروی آزمایشگاه مهر- س سینا

منیره سمرقندی

چشم 5551554تبریز- خ 17 شهریور جدید- روبروی پذیرایی افتخاری

منیره نظافتی

کودکان 3344238تبریز- خ امام -جنب تپلی باغ -پ 1004

مهدی ظاهری

جراحی مغز و اعصاب 5409960تبریز- خ طالقانی – بالاتر از چهارراه طالقانی- بالاتر از مسجد عربلر

مهدی فرهودی

مغزواعصاب 5429936تبریز- ارتش جنوبی- روبروی اداره پست- جنب کوچه طباطبایی- کلینیک بزرگمهر

مهری جعفری

زنان وزایمان 5539161تبریز- ارتش جنوبی- نرسیده به باغشمال- س قائم- طبقه4

مهناز چایچی

کودکان 5567474تبریز- خ شریعتی جنوبی- کوچه ارک – س پزشکان

مهناز طالبی-مغزواعصاب

مغزواعصاب 5557599تبریز 17شهریورجدید- روبروی بستنی وحید- ساختمان آرین

مهین اتابکی

پوست 3295924تبریز- ولیعصر- تقاطع رازی وشهریار- س هزاره- طبقه3

مهین حاجی زاده

کودکان 5532055تبریز- خ 17 شهریور جدید-جنب آزمایشگاه مهر-پ 9

مهین میرزاجانزاده

زنان وزایمان 5551070تبریز17شهریورجدید- جنب کلنیک تخصصی شماره2- پ29

موسی الهیار

عفونی 2898214تبریز- خ بهار- ایستگاه قوش داشی

موسی تقی زاده ارجمند

بیهوشی5564177تبریز17شهریورجدید- جنب برج آذربایجان- پ45

میرابوالفضل صهبا

زنان وزایمان 5551951تبریز17شهریور جدید- جنب مهدکودک غنچه لر- س شماره 10

میرزاده موسوی شبستری

زنان وزایمان 5558964تبریز17شهریورجدید- برج آذربایجان- طبقه3

میرضیاالدین قرشی

کودکان 5562194تبریز-17 شهریورجدید- روبروی بستنی وحید- س سینا

میرمحمد هاشمی

عفونی 3366827تبریز- خ امام- نرسیده به چهارراه آبرسان- نبش کوی سهند-پ1

میرهادی سیداخوان

ارتوپدی 5572227تبریز17شهریورجدید- بین طالقانی وشریعتی- بالای داروخانه سپیده

نگار یحیی زاده

زنان وزایمان 5572676تبریز17شهریورجدید- روبروی بستنی وحید- س 2002

نگین روائی

داخلی 5532123تبریز- خ 17 شهریور جدید -روبروی آموزش وپرورش -س خاتم

نادر اکرمی افشار

چشم 5535388تبریز- شریعتی جنوبی- روبروی کوچه ارک- کوچه چایچی-س پزشکان

نادر بهاری وند

چشم 3343618تبریز- چهارراه آبرسان- س اسکان- طبقه اول

نادر عزتی

ارولوژی 3345505تبریز -چهارراه آبرسان- برج سفید -طبقه اول

نادره باقری اقدم

کودکان 2335029تبریز- خ شمس تبریزی- بین چهارراه ملل متحد وکوی امیرخیز- جنب داروخانه دکتر اثنی عشری

نازیتا رزم گیری

زنان وزایمان 5569236تبریز- خ 17شهریورجدید- برج آذربایجان- طبقه5

نازیلا دزنابی

جراحی مغز و اعصاب 5571583تبریز17شهریورجدید- برج آذربایجان- طبقه 2

نازیلا دهری منش

پوست 3293345تبریز- کوی ولیعصر- فلکه شریعتی- س آناهیتا- طبقه5

نازیلا نقی پور

کودکان 6574181تبریز-خ عباسی- چهارراه توانیر- جنب کلینیک اطباء- س میلاد

ناصر عزتی

جراحی عمومی3369880تبریز- فلکه دانشگاه- اول خ دانشگاه- س پزشکی نور

ناصریزدان پناهی

جراحی عمومی5535951تبریز17شهریور جدید -بین طالقانی وشریعتی -س پزشکان رازی

ناهید گرانسایه

زنان وزایمان 3361766تبریز- چهارراه آبرسان -س برج سفید- طبقه یک

ناهید بی همتا

زنان وزایمان 5546065تبریز- تقاطع 17 شهریورجدید وطالقانی- س پارسا

ناهید صفا

زنان وزایمان 5546565تبریز- خ 17 شهریور جدید -روبروی بستنی وحید- س2002

نسرین افسرپور

قلب وعروق5541072تبریز17شهریورجدید- بین طالقانی وشریعتی- س ایران

نسرین براهنی

کودکان 5540199تبریز- ارتش جنوبی- روبروی بیمارستان الزهراء- س اطباء

نسرین جوادی

زنان وزایمان 5548987تبریز17 شهریور جدید -س پزشکان کسری -طبقه اول

نسرین صادقی فرد

جراحی زنان وزایمان 6685955تبریز- شهرک باغمیشه- جنب آتش نشانی- مجتمع پزشکی باغمیشه

نسرین عبادی

پوست 5535595تبریز-17 شهریور جدید- بین طالقانی وشریعتی -جنب داروخانه سارا- س فدک

نسرین علیزاده

زنان وزایمان 5537613تبریز-17 شهریورجدید-نرسیده به چهارراه باغشمال-جنب داروخانه بقراط

نسرین مقدس پور

داخلی 5548116تبریز17شهریورجدید- تقاطع طالقانی- س امروز

نعمت بیلان

کودکان 3352180تبریز- خ آزادی- سه راه گلگشت- س آزادی- طبقه3

نوشین شاه محمدی

زنان وزایمان 5531233تبریز17شهریورجدید- نرسیده به چهارراه باغشمال- س صدرا- طبقه4

نیره نجاتی

کودکان 6588282تبریز- خ 7تیر- اول بیلانکوه- ساختمان شماره514

نیکزاد شهیدی

گوش وحلق وبینی 5572037تبریز17شهریورجدید- برج آذربایجان- طبقه4

هادی حکیم

قلب وعروق5538880تبریز- خ ارتش جنوبی -روبروی بیمارستان الزهرا-کلینیک نبض

هاشم پویا

گوش وحلق وبینی 5533190تبریز-17 شهریور جدید -نرسیده به باغشمال ـ س صدرا

هاله اکبری

داخلی 5540907تبریز- خ 17 شهریور جدید -روبروی آموزش و پرورش -س خاتم

هاله صالحی پورمهر

قلب وعروق5414554تبریز- خ پاستورجدید- نرسیده به تقاطع ارتش- جنب رادیولوژی پاستور

هرمز آیرملو

مغزواعصاب 5424292تبریز- پاستورجدید- کلینیک پردیس- طبقه3

هوشنگ احمدپور

گوش وحلق وبینی 5555666تبریز- خ شریعتی جنوبی -کوچه ارک

هوشنگ خبیر

کودکان 5561082تبریز- خ 17شهریورجدید- جنب مسجدحاج غفار- س صدرا

هوشنگ کاظمی

گوش وحلق وبینی 3365252تبریز -چایکنار جنوبی- مقابل زیر گذر شرقی منصور- نبش کوچه دوم

وحید نجاتی

چشم 3295925تبریز- ولیعصر- تقاطع رازی وشهریار- س هزاره- طبقه3

ولی احمدی

داخلی 2600406تبریز- بلوارپاسداران- بعداز پل- روبروی داروخانه دکتررضائی- مجتمع پزشکی پرتو

ویدا زارع امانت

جراحی زنان وزایمان 5555348تبریز17شهریورجدید- نرسیده به تقاطع ارتش- جنب مهدکودک غنچه لر- س8

یداله احمدی

ارولوژی 5554034تبریز- ارتش جنوبی- روبروی بیمارستان الزهزا- س آفتاب- طبقه4

یعقوب عبدوی

فیزیکی و توانبخشی 5544796تبریز17شهریورجدید- برج آذربایجان- طبقه3

یوسف ترکمانی

کودکان 4456297تبریز -شهرک شهیدباکری – اول خ نگارستان

یوسف توکلی فر

کودکان 5533050تبریز17شهریورجدید- برج آذربایجان- طبقه14

یوسف صمیمی فر

جراحی عمومی5540747تبریز- خ مارالان-بالاتراز میدان سجادیه- 20متری- خ 17متری- جنب مسکن صدف

یوسف وجودی

زنان وزایمان 5567979تبریز-17 شهریور جدید-جنب آزمایشگاه مهر

یونس سیدآقازاده

داخلی 5559397تبریز- خ شریعتی جنوبی -کوچه ارک

مطب دکنرفاطمه نظری

جراحی زنان وزایمان 5542594تبریز- پاستورجدید- ساختمان پردیس- طبقه3

دکتر مصطفی صابرمشاهده نوشته ها

Avatar for دکتر مصطفی صابر

دکتر مصطفی صابر در سال 1380 از دانشگاه علوم پزشکی تبریز فارغ التحصیل شده است و 22 سال سابقه طبابت دارد و هم اکنون به عنوان پزشک پوست و مو در شهر تبریز مشغول خدمت رسانی به همشهریان عزیز می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس بگیریدنوبت بگیرید