لیست پزشکان متخصص شهر تبریز

نام پزشک رشته  تلفن  آدرس
دکتر حسین کهنوجی  متخصص مغز و اعصاب و (نورولوژی) ۳۵۵۷۳۰۴۱-۰۴۱ تبریز خیابان پاستور جدید مابین تقاطع طالقانی و شریعتی ساختمان پزشکان حکیم طبقه نهم
شرمین پژواک جراحی زنان وزایمان  ۵۵۳۷۴۴۴ تبریز- خ پاستورجدید- روبروی کلینیک پردیس- س بهنام- طبقه۴
شعله رشتچی جباری کودکان  ۵۵۴۱۵۰۹ تبریز۱۷شهریورجدید- س پزشکان خاتم- طبقه همکف
شمسی عباسعلیزاده زنان وزایمان  ۵۴۲۴۳۹۳ تبریز- خ پاستورجدید- بین ارتش وطالقانی- س پردیس
شهرام جانانی قلب وعروق ۵۵۶۰۴۰۹ تبریز- خ ۱۷ شهریورجدید- جنب داروخانه کیمیا
شهرام حاج علیلو ارولوژی  ۵۵۶۷۳۳۷ تبریز۱۷شهریور جدید- روبروی آزمایشگاه مهر
شهناز گلچین زنان وزایمان  ۵۵۵۲۷۶۵ تبریز۱۷شهریور جدید-روبروی آزمایشگاه مهر- س۴۰
شهین گلک خیبری زنان وزایمان  ۲۸۱۴۱۳۲ تبریز- مابین چهارراه قره آغاج و بهار- جنب بانک ملی- س پزشکان شهریار
شیوا بی دهری مغزواعصاب  ۵۵۴۲۲۷۷ تبریز۱۷ شهریورجدید- بین طالقانی وشریعتی- برج امپراطور
شیوا مهدی زاده زنان وزایمان  ۴۷۶۸۴۷۸ تبریز- شریعتی جنوبی- بین صائب وپاستور- بالای بانک ملت- س سبز
صدیقه حسین پورسخا کودکان  ۵۵۳۶۹۸۷ تبریز-تقاطع طالقانی و۱۷ شهریور-س ۱۹۷-طبقه سوم
صفا نجمی مغزواعصاب  ۳۳۷۰۹۷۶ تبریز- خ آزادی- سه راه گلگشت- ساختمان طوبی- طبقه۵
صمد پاشک گوش وحلق وبینی  ۵۵۵۶۶۶۸ تبریز-خ ۱۷شهریورجدید- جنب آزمایشگاه مهر- س سپید
صمد صادقی ارتوپدی  ۵۵۶۰۷۶۹ تبریز۱۷شهریور جدید- جنب بستنی وحید
صمد صادقیلر کودکان  ۵۵۶۳۴۴۲ تبریز-چهارراه محققی -بین پاساژ برلیان و امت – س سهند
صمد محمودی رشید ارولوژی  ۵۵۳۳۵۱۷ تبری۱۷ شهریور جدید -روبروی بستنی وحید -س ۱۱۱
صمد مصدقی جراحی عمومی ۵۵۶۹۵۲۲ تبریز-۱۷ شهریور جدید-جنب بستنی وحید -س پزشکان
صمد هژیرکارزار ارولوژی  ۳۳۴۹۴۵۴ تبریز- چهارراه آبرسانی- س ایران کلینیک
ضیاءالدین مرتضوی چشم  ۵۵۳۳۱۶۹ تبریز-خ ۱۷ شهریور جدید-روبروی داروخانه سارا-پ ۳۱
طاهره فکور زنان وزایمان  ۵۵۵۷۲۶۵ تبریز۱۷شهریور جدید- جنب برج آذربایجان
طناز محمودپور زنان وزایمان  ۵۵۵۴۴۱۰ تبریز۱۷شهریورجدید- بین طالقانی وشریعتی- برج امپراطور
عالیه قاسم زاددجانی زنان وزایمان  ۵۴۲۴۴۷۱ تبریز – خ پاستورجدید- کلینیک پردیس- طبقه۴
عباس عباس زاده جراحی عمومی ۵۵۴۳۸۹۹ تبریز۱۷شهریورجدید- جنب داروخانه سارا- س فدک
عباس مختارخانی ارولوژی  ۵۵۵۶۹۴۷ تبریز۱۷شهریورجدید- جنب بانک ملی- س ایران
عبدالاحد امیرشقاقی کودکان  ۳۳۴۸۶۷۹ تبریز-خ امام-ایستگاه میدان قطب
عبدالرسول نایبی مغزواعصاب  ۵۵۶۴۳۰۵ تبریز۱۷شهریورجدید- روبروی بستنی وحید- اول کوچه مه پیکر
عبدالرضا شمس داخلی  ۵۵۴۶۳۳۷ تبریز-۱۷ شهریور جدید-روبروی کلینیک فرهنگیان- مجتمع پزشکی شمس
عبداله آراسته ارتوپدی  ۵۵۴۰۹۲۹ تبریز۱۷شهریورجدید- بین طالقانی وشریعتی- س کسری
عبداله مهدی اوغلی مغزواعصاب  ۵۵۳۱۹۸۴ تبریز۱۷شهریورجدید- جنب بستنی وحید- جنب داروخانه کیمیا
عبدالودود رضائیان پوست  ۳۳۵۹۵۴۴ تبریز- خ امام- نرسیده به آبرسان- س بقراط
عزیز نوری ارتوپدی  ۵۵۴۹۲۶۰ تبریز- ارتش جنوبی -روبروی بیمارستان الزهرا- س آفتاب
عظیم علمیه گوش وحلق وبینی  ۵۵۵۵۴۷۸ تبریز- خ امام- روبروی مسجد کبود – س پزشکان
عفت صدر کریمی پوست  ۵۵۶۴۴۰۰ تبریز-۱۷ شهریور جدید -جنب آزمایشگاه مهر
علی چهراقی پوست  ۵۵۶۱۸۶۱ تبریز۱۷شهریورجدید- طبقه فوقانی آزمایشگاه مهر
علی اسکندری ارولوژی  ۵۵۴۷۰۶۸ تبریز- چهارراه باغشمال- اول ۱۷شهریور جدید- س شماره۱۰
علی اکبر مراغه چیان جراحی عمومی ۵۵۵۹۲۹۴ تبریز-خ ۱۷ شهریورجدید- روبروی س صدرا- ساختمان شماره ۹
علی اکبر مشهداکبریلر کودکان  ۴۴۵۹۱۹۱ تبریز شهرک نور -خ نگارستان – طبقه دوم داروخانه احمدنژاد
علی بهاری عفونی  ۵۵۳۶۷۸۳ تبریز۱۷شهریورجدید- جنب مهدکودک غنچه لر- س آپادانا- طبقه اول
علی عباسی باویل عفونی  ۵۵۳۷۲۲۴ تبریز-۱۷شهریورجدید- نرسیده به چهارراه باغشمال- شماره ۱۷
علی غفارلو ارولوژی  ۵۵۴۷۵۴۶ تبریز- ارتش جنوبی- روبروی بیمارستان الزهراء- س اطباء
علی قدیری اصل داخلی  ۵۵۳۲۲۵۳ تبریز- خ امام- بالاترازانتقال خون- نرسیده به چهارراه منصور
علی قویدل داخلی  ۵۵۳۱۸۴۷ تبریز- خ ۱۷ شهریور جدید-روبروی آموزش وپرورش
علی مصطفائی چشم  ۳۳۴۳۲۴۵ تبریز- خ آزادی- سه راه گلگشت- کوی شفا- س طوبی
علی ولی زاده جراحی عمومی ۵۵۶۵۱۱۱ تبریز۱۷شهریورجدید- جنب مسجدحاج غفار- س آذربایجان- طبقه۴
علیرضا بزاززادگان جراحی عمومی ۵۵۶۰۱۴۳ تبریز۱۷شهریور جدید – روبروی آزمایشگاه مهر
علیرضا ظفربخش ارولوژی  ۵۵۶۸۱۱۱ تبریز- خ ۱۷ شهریور جدید -طبقه دوم آزمایشگاه مهر
غلامرضا طریقی زنان وزایمان  ۵۵۵۸۲۸۲ تبریز۱۷ شهریورجدید- نرسیده به باغشمال- س شاهین- طبقه همکف
غلامرضا واعظ گوگانی داخلی  ۵۵۵۵۳۳۸ تبریز۱۷ شهریور جدید -روبروی مسجد حاج غفار
غلامعلی جهانشاهی کودکان  ۵۵۶۸۸۸۶ تبریز-اول طالقانی -روبروی مصلی-س پزشکان شهریار
فاروق اصفهانیان داخلی  ۵۵۵۳۸۸۸ تبریز- خ شریعتی جنوبی -روبروی سینما وحدت سابق- پ ۶۹
فاطمه حمدی پور توانبخشی  ۵۵۶۵۷۵۶ تبریز- اول خ طالقانی- روبروی مصلی- س پزشکان شهریار
فاطمه عباسعلیزاده زنان وزایمان  ۵۵۳۱۷۲۲ تبریز-خ ارتش جنوبی- نرسیده به باغشمال- س قائم
فراهیم انوری آذر زنان وزایمان  ۵۵۵۵۴۳۶ تبریز- خ ۱۷ شهریور جدید -بین طالقانی و ارتش -س صفا
فرح جدیان زنان وزایمان  ۵۵۴۲۱۰۰ تبریز۱۷شهریورجدید- جنب بانک ملی- س ایران
فرحناز ریحانی فر زنان وزایمان  ۵۵۶۳۵۳۳ تبریز- ارتش جنوبی- نرسیده به باغشمال- س ماهان
فرزین متقیان دینی گوش وحلق وبینی  ۵۵۵۱۳۴۲ تبریز- خ سرگردمحققی(امین سابق)- جنب کفش ملی- س شماره۱۰۶۴
فرشید شامخی ارتوپدی  ۵۵۷۲۲۱۴ تبریز- چهارراه باغشمال- اول۱۷شهریورجدید – جنب داروخانه آبان- س بقراط
فرهاد احمدپور عفونی  ۵۵۵۱۷۷۷ تبریز- شریعتی جنوبی- کوچه ارک- طبقه فوقانی پاساژ ارک
فرهاد دادرس مغزواعصاب  ۵۵۷۰۶۴۷ تبریز۱۷شهریورجدید- روبروی بستنی وحید- س ۲۰۰۲
فرهاد مکاری ارتوپدی  ۵۵۵۶۹۵۱ تبریز۱۷شهریورجدید- بین طالقانی وشریعتی- س ذکریا
فریبا ظفربخش جراحی زنان وزایمان  ۵۵۳۹۴۵۱ تبریز۱۷شهریورجدید- جنب مسجدحاج غفار- س صدرا
فریبا فضیل زنان وزایمان  ۳۳۵۷۰۸۲ تبریز- خ امام- نبش خ شهیدجدیری – پ۷۴۸
فریده گلفروشان پوست  ۵۵۶۹۹۵۲ تبریز۱۷ شهریور جدید- بین طالقانی وشریعتی – س ابن سینا-پ۱۷
فریده نوشادعباسپور مغزواعصاب  ۵۵۴۸۹۸۰ تبریز۱۷شهریورجدید- برج آذربایجان- طبقه۲
فریدون قمری زنان وزایمان  ۵۵۳۷۹۳۲ تبریز- خ۱۷شهریورجدید- برج آذربایجان- طبقه۲
فریناز کلاهی گوش وحلق وبینی  ۵۵۴۵۲۸۹ تبریز۱۷شهریورجدید- نرسیده به باغشمال- – بالای داروخانه دکترجلوه گری
فنوره فراش زاده زنان وزایمان  ۵۵۴۵۲۰۳ تبریز- اول ۱۷شهریورجدید- جنب داروخانه بقراط- س آبان
قاسم امیراصلانزاده چشم  ۳۳۵۱۲۱۸ تبریز-چهارراه آبرسان- س اسکان- طبقه ۴
قدرت محمدی گوش وحلق وبینی  ۳۳۴۱۴۱۲ تبریز-خ آزادی-بین گلبادوگلگشت-روبروی شرکت گاز-پ ۳۰
قشم سلیمان زاده کودکان  ۵۵۵۶۵۱۹ تبریز-خ ۱۷ شهریور – جنب طب هسته ای دکتردبیری- س پزشکان زکریای رازی
قنبر بران جراحی مغز و اعصاب  ۵۴۱۴۵۵۴ تبریز- پاستورجدید- نرسیده به ارتش جنوبی- س دکترنظری
کاظم شفیق نیا کودکان  ۵۲۲۰۳۱۲ تبریز- خ شمس تبریزی- بالاترازایستگاه شکلی- بالای داروخانه اقبال
کبری محمدی زنان وزایمان  ۴۴۸۱۸۸۱ تبریز-شهرک نور-اول خیابان نگارستان-ساختمان اول-طبقه اول
کریم آهن پنجه چشم  ۵۵۶۶۴۸۴ تبریز-سه راه امین- روبروی پاساژنوبخت
کریم نبی زاده اصل پوست  ۳۳۶۷۸۸۱ تبریز- چهارراه آبرسان- جنب داروخانه دکتربقائی- بالای شبرنگ فیلم
کلارا طایفه منظمی زنان وزایمان  ۵۵۴۹۲۵۵ تبریز۱۷شهریورجدید- بین طالقانی وارتش -جنب داروخانه دکتردلکش
لعیا فرزدی زنان وزایمان  ۵۴۲۴۳۷۳ تبریز- خ پاستورجدید- کلینیک پردیس- طبقه۴
لیلا بگلر متخصص زنان وزایمان  ۳۳۵۵۳۰۹ تبریز- فلکه دانشگاه- ساختمان نور- طبقه۲
لیلا حامد زنان وزایمان  ۵۵۴۸۱۱۱ تبریز۱۷شهریورجدید- نبش طالقانی- روبروی بانک مسکن- س امروز
لیلا شباهنگ زنان وزایمان  ۲۳۴۷۷۳۷ تبریز- اول خ شمس تبریزی- – روبروی بانک ملت
مژگان یگانه زنان وزایمان  ۳۳۰۰۶۳۸ تبریز- ولیعصر -روبروی مسجد امام صادق (ع) -پ۲۲
مجید دلاور پوست  ۵۵۶۴۰۰۶ تبریز-شریعتی شمالی-سه راه امین- اول خ محققی شرقی- پ۵۴۳
مجید شاه قاسمی گوش وحلق وبینی  ۳۳۱۳۰۲۹ تبریز- کوی ولیعصر- فلکه بزرگ- س عزیزی- طبقه دوم
مجید فهمی گوش وحلق وبینی  ۵۵۵۵۱۸۱ تبریز۱۷ شهریور جدید -روبروی آموزش و پرورش ناحیه ۲
محمد استادی داخلی  ۵۴۱۹۹۸۹ تبریز- خ پاستور جدید-بالای داروخانه دکترزمانی- س ضرغام
محمد اصغری جراحی مغز و اعصاب  ۵۵۳۱۹۹۳ تبریز۱۷شهریورجدید- بین شریعتی وطالقانی- س کسری
محمد انعامی توانبخشی  ۵۵۵۷۷۲۰ تبریز۱۷شهریورجدید- بین طالقانی وشریعتی- جنب کوچه مسگرها- پ۷۳
محمد ایرجیان ارتوپدی  ۳۳۷۶۹۶۲ تبریز- خ آزادی- سه راه گلگشت- کوی شفا- س طوبی
محمد بهزاداوخساری گوش وحلق وبینی  ۵۵۶۳۶۹۴ تبریز۱۷ شهریورجدید -جنب آزمایشگاه مهر -س رونق
محمد سینا جراحی عمومی ۴۷۷۱۰۴۲ تبریز-شریعتی جنوبی- ابتدای پاستور -پلاک ۱۱
محمد فخرزاده پوست  ۵۵۶۱۳۵۰ تبریز۱۷شهریورجدید- بین باغشمال وطالقانی- بالای بانک مسکن
محمد نژادکاظم گوش وحلق وبینی  ۳۳۴۸۵۳۴ تبریز- خ آبرسان -چای کنار -پ ۵
محمد یزدچی مغزواعصاب  ۳۳۴۲۸۸۹ تبریز – فلکه دانشگاه- مجتمع پزشکی نور- طبقه۲
محمدابراهیم بغدادچی قلب وعروق ۵۵۳۸۷۷۰ تبریز- خ ارتش جنوبی- روبروی بیمارستان الزهراء- س نبض
محمدباقر رهبانی چشم  ۵۵۶۶۳۲۶ تبریز-۱۷ شهریور جدید- بین طالقانی وارتش- س سید الشهداء
محمدباقر مهدی زاده قلب وعروق ۵۵۷۰۳۳۲ تبریز۱۷شهریورجدید- جنب برج آذربایجان- مجتمع سینا
محمدتقی آهنگرآتشی داخلی  ۶۵۵۴۳۳۸ تبریز- خ آبرسان- روبروی دفترهواپیمایی- س پزشکان یاس
محمدتقی توکل داخلی  ۵۵۶۹۲۲۲ تبریز- شریعتی شمالی- جنب پاساژ برلیان- شماره ۱۱۸
محمدتقی مجیدپور گوش وحلق وبینی  ۵۵۶۹۸۸۳ تبریز- خ ۱۷ شهریور جدید -جنب مسجد حاج غفار
محمدجواد پورلک جراحی عمومی ۵۵۵۱۰۴۴ تبریز۱۷شهریورجدید- جنب کلینیک فرهنگیان- پ۴۰
محمدجواد صابرمقدم داخلی  ۳۳۶۱۷۵۰ تبریز- خ آزادی- بین گلباد و گلگشت -س امیر کبیر
محمدحسن غفارزاده زنان وزایمان  ۵۵۵۳۹۴۲ تبریز-۱۷ شهریور جدید-جنب کوچه جبارنائب- س صدرا
محمدحسن لواسانی ارتوپدی  ۳۳۴۴۱۷۱ تبریز- چهارراه آبرسانی -س ایران کلینیک
محمدحسین حسینیان زکریا کودکان  ۵۵۳۱۶۶۱ تبریز۱۷شهریورجدید- بین طالقانی وشریعتی- روبروی داروخانه سارا
محمدحسین رضائی فرد کودکان  ۵۵۳۱۹۸۰ تبریز- شریعتی جنوبی- روبروی صائب- بن بست بنکدار- پ۴۳۶
محمدحسین مبین پوست  ۵۵۳۴۰۳۷ تبریز- خ طالقانی- ایستگاه لاله زار- اول کوی امام زاده
محمدرضا امین پور چشم  ۵۵۳۹۴۷۷ تبریز- میدان ساعت-اول ارتش شمالی- کوچه شهید ختائی
محمدرضا عزالدینی مغزواعصاب  ۵۵۷۱۰۶۱ تبریز۱۷شهریورجدید- برج امپراطور- طبقه دوم
محمدرضا قویدل سردصحرا داخلی  ۵۵۴۹۲۶۱ تبریز- ارتش جنوبی- روبروی بیمارستان الزهراء- س آفتاب
محمدصادق آخوندی قلب وعروق ۵۵۴۰۲۳۴ تبریز- خ ۱۷ شهریور جدید- جنب آزمایشگاه مهر
محمدصادق عابدینی گوش وحلق وبینی  ۵۵۳۹۷۲۸ تبریز۱۷ شهریورجدید -روبروی آزمایشگاه مهر
محمدعلی امین سبحانی چشم  ۵۵۷۱۲۳۷ تبریز۱۷شهریورجدید- نرسیده به باغشمال- س آبان- طبقه۲
محمدعلی دیلمقانی ارتوپدی  ۵۵۶۶۱۱۶ تبریز-ارتش جنوبی -روبروی شهرداری -شماره ۱۲
محمدعلی صراطی نوری زنان وزایمان  ۵۵۵۱۳۳۱ تبریز- اول ۱۷شهریورجدید-جنب مهدکودک غنچه لر- پ۱۴
محمدعلی مجنونلو کودکان  ۲۸۴۲۶۰۷ تبریز- خ قدس(قره آغاج) -طبقه فوقانی داروخانه سلامت
محمدعلی مزیدی زنان وزایمان  ۵۵۶۲۱۶۲ تبریز- تقاطع ۱۷شهریورجدید وطالقانی -س ۱۹۷
محمدمصطفی مصطفوی زنان وزایمان  ۵۵۶۲۴۸۴ تبریز- خ شریعتی شمالی -نبش کوچه پستخانه
محمدمقدسی بناب گوش وحلق وبینی  ۵۵۶۶۲۳۳ تبریز- ارتش جنوبی- نرسیده به باغشمال -س قائم
محمدمهدی حسینیان زکریا مغزواعصاب  ۵۵۶۸۲۹۸ تبریز- ارتش جنوبی- روبروی بیمارستان الزهراء- س اطباء
محمدنقی نثارنوبری ارتوپدی  ۵۵۵۶۶۱۲ تبریز- شریعتی شمالی -کوچه پستخانه قدیم -س پزشکان ط۱
محمود بهشتی گوش وحلق وبینی  ۵۵۴۸۰۷۰ تبریز۱۷شهریورجدید- تقاطع طالقانی- روبروی بانک مسکن-س امروز
محمود ناطقی چشم  ۵۵۳۳۴۵۰ تبریز۱۷ شهریورجدید- روبروی کلینیک فرهنگیان- ساختمان ۹
مرضیه تقی زاده زنان وزایمان  ۵۵۴۰۱۸۹ تبریز۱۷ شهریور جدید -بین طالقانی و ارتش- س صدرا- طبقه اول
مرضیه نعمت صابری کودکان  ۵۴۳۱۰۶۳ تبریز- خ پاستورجدید- بین مقصودیه وطالقانی- مجتمع پزشکی پارسا
مریم زادشکویان داخلی  ۵۵۴۸۷۱۷ تبریز۱۷شهریورجدید- نرسیده به باغشمال- س صدرا- طبقه۱
مریم طرزمنی زنان وزایمان  ۳۳۷۹۲۰۳ تبریز- فلکه دانشگاه- ساختمان نور- طبقه سوم شرقی
مریم مرادی پور زنان وزایمان  ۵۵۷۰۱۷۳ تبریز- ارتش جنوبی- روبروی بیمارستان الزهراء- س اطباء
مریم منصورفر زنان وزایمان  ۵۵۷۳۳۰۶ تبریز۱۷شهریورجدید- برج آذربایجان- طبقه همکف
مریم موبد چشم  ۵۵۵۲۲۸۲ تبریز۱۷شهریورجدید- بین طالقانی وارتش- جنب چلوکبابی افتخاری
مریم نظافتی کودکان  ۵۵۵۵۴۷۸ تبریز- خ امام- روبروی مسجد کبود – س پزشکان
مستانه وثوق تهرانی زنان وزایمان  ۵۵۶۷۲۵۱ تبریز۱۷ شهریورجدید -روبروی آموزش و پرورش -س خاتم
مسعود اسکندانی بیهوشی ۳۸۰۰۷۴۵ تبریز-زعفرانیه -کوی گلگشت ۰ متری ۴۵
معصومه بلیلا کودکان  ۵۵۳۸۴۳۴ تبریز۱۷ شهریورجدید- روبروی بستنی وحید- ساختمان۲۰۰۲
معصومه فیاض فرضاد جراحی عمومی ۵۵۴۸۳۱۶ تبریز۱۷ شهریور جدید – جنب بانک قوامین- ساختمان ۱۱۱
مقصود پورالهوردی بیهوشی ۲۳۵۰۱۹۱ تبریز-سه راه شمس تبریزی-اول شمس تبریزی- جنب رادیولوژی شمس تبریزی
منصور هادیزاده چشم  ۳۴۴۶۶۹۶ تبریز- خ امام – نرسیده به آبرسانی -س پزشکان بقراط
منوچهر صمیمی فر زنان وزایمان  ۵۵۶۸۱۱۱ تبریز۱۷شهریورجدید- بالای آزمایشگاه مهر
منوچهر فرشچی داخلی  ۵۵۴۵۵۱۴ تبریز۱۷شهریورجدید- تقاطع طالقانی- س پارسا
منیره سعیدپورآذر پوست  ۵۵۶۰۵۶۲ تبریز-خ ۱۷ شهریور جدید-روبروی آزمایشگاه مهر- س سینا
منیره سمرقندی چشم  ۵۵۵۱۵۵۴ تبریز- خ ۱۷ شهریور جدید- روبروی پذیرایی افتخاری
منیره نظافتی کودکان  ۳۳۴۴۲۳۸ تبریز- خ امام -جنب تپلی باغ -پ ۱۰۰۴
مهدی ظاهری جراحی مغز و اعصاب  ۵۴۰۹۹۶۰ تبریز- خ طالقانی – بالاتر از چهارراه طالقانی- بالاتر از مسجد عربلر
مهدی فرهودی مغزواعصاب  ۵۴۲۹۹۳۶ تبریز- ارتش جنوبی- روبروی اداره پست- جنب کوچه طباطبایی- کلینیک بزرگمهر
مهری جعفری زنان وزایمان  ۵۵۳۹۱۶۱ تبریز- ارتش جنوبی- نرسیده به باغشمال- س قائم- طبقه۴
مهناز چایچی کودکان  ۵۵۶۷۴۷۴ تبریز- خ شریعتی جنوبی- کوچه ارک – س پزشکان
مهناز طالبی-مغزواعصاب مغزواعصاب  ۵۵۵۷۵۹۹ تبریز ۱۷شهریورجدید- روبروی بستنی وحید- ساختمان آرین
مهین اتابکی پوست  ۳۲۹۵۹۲۴ تبریز- ولیعصر- تقاطع رازی وشهریار- س هزاره- طبقه۳
مهین حاجی زاده کودکان  ۵۵۳۲۰۵۵ تبریز- خ ۱۷ شهریور جدید-جنب آزمایشگاه مهر-پ ۹
مهین میرزاجانزاده زنان وزایمان  ۵۵۵۱۰۷۰ تبریز۱۷شهریورجدید- جنب کلنیک تخصصی شماره۲- پ۲۹
موسی الهیار عفونی  ۲۸۹۸۲۱۴ تبریز- خ بهار- ایستگاه قوش داشی
موسی تقی زاده ارجمند بیهوشی ۵۵۶۴۱۷۷ تبریز۱۷شهریورجدید- جنب برج آذربایجان- پ۴۵
میرابوالفضل صهبا زنان وزایمان  ۵۵۵۱۹۵۱ تبریز۱۷شهریور جدید- جنب مهدکودک غنچه لر- س شماره ۱۰
میرزاده موسوی شبستری زنان وزایمان  ۵۵۵۸۹۶۴ تبریز۱۷شهریورجدید- برج آذربایجان- طبقه۳
میرضیاالدین قرشی کودکان  ۵۵۶۲۱۹۴ تبریز-۱۷ شهریورجدید- روبروی بستنی وحید- س سینا
میرمحمد هاشمی عفونی  ۳۳۶۶۸۲۷ تبریز- خ امام- نرسیده به چهارراه آبرسان- نبش کوی سهند-پ۱
میرهادی سیداخوان ارتوپدی  ۵۵۷۲۲۲۷ تبریز۱۷شهریورجدید- بین طالقانی وشریعتی- بالای داروخانه سپیده
نگار یحیی زاده زنان وزایمان  ۵۵۷۲۶۷۶ تبریز۱۷شهریورجدید- روبروی بستنی وحید- س ۲۰۰۲
نگین روائی داخلی  ۵۵۳۲۱۲۳ تبریز- خ ۱۷ شهریور جدید -روبروی آموزش وپرورش -س خاتم
نادر اکرمی افشار چشم  ۵۵۳۵۳۸۸ تبریز- شریعتی جنوبی- روبروی کوچه ارک- کوچه چایچی-س پزشکان
نادر بهاری وند چشم  ۳۳۴۳۶۱۸ تبریز- چهارراه آبرسان- س اسکان- طبقه اول
نادر عزتی ارولوژی  ۳۳۴۵۵۰۵ تبریز -چهارراه آبرسان- برج سفید -طبقه اول
نادره باقری اقدم کودکان  ۲۳۳۵۰۲۹ تبریز- خ شمس تبریزی- بین چهارراه ملل متحد وکوی امیرخیز- جنب داروخانه دکتر اثنی عشری
نازیتا رزم گیری زنان وزایمان  ۵۵۶۹۲۳۶ تبریز- خ ۱۷شهریورجدید- برج آذربایجان- طبقه۵
نازیلا دزنابی جراحی مغز و اعصاب  ۵۵۷۱۵۸۳ تبریز۱۷شهریورجدید- برج آذربایجان- طبقه ۲
نازیلا دهری منش پوست  ۳۲۹۳۳۴۵ تبریز- کوی ولیعصر- فلکه شریعتی- س آناهیتا- طبقه۵
نازیلا نقی پور کودکان  ۶۵۷۴۱۸۱ تبریز-خ عباسی- چهارراه توانیر- جنب کلینیک اطباء- س میلاد
ناصر عزتی جراحی عمومی ۳۳۶۹۸۸۰ تبریز- فلکه دانشگاه- اول خ دانشگاه- س پزشکی نور
ناصریزدان پناهی جراحی عمومی ۵۵۳۵۹۵۱ تبریز۱۷شهریور جدید -بین طالقانی وشریعتی -س پزشکان رازی
ناهید گرانسایه زنان وزایمان  ۳۳۶۱۷۶۶ تبریز- چهارراه آبرسان -س برج سفید- طبقه یک
ناهید بی همتا زنان وزایمان  ۵۵۴۶۰۶۵ تبریز- تقاطع ۱۷ شهریورجدید وطالقانی- س پارسا
ناهید صفا زنان وزایمان  ۵۵۴۶۵۶۵ تبریز- خ ۱۷ شهریور جدید -روبروی بستنی وحید- س۲۰۰۲
نسرین افسرپور قلب وعروق ۵۵۴۱۰۷۲ تبریز۱۷شهریورجدید- بین طالقانی وشریعتی- س ایران
نسرین براهنی کودکان  ۵۵۴۰۱۹۹ تبریز- ارتش جنوبی- روبروی بیمارستان الزهراء- س اطباء
نسرین جوادی زنان وزایمان  ۵۵۴۸۹۸۷ تبریز۱۷ شهریور جدید -س پزشکان کسری -طبقه اول
نسرین صادقی فرد جراحی زنان وزایمان  ۶۶۸۵۹۵۵ تبریز- شهرک باغمیشه- جنب آتش نشانی- مجتمع پزشکی باغمیشه
نسرین عبادی پوست  ۵۵۳۵۵۹۵ تبریز-۱۷ شهریور جدید- بین طالقانی وشریعتی -جنب داروخانه سارا- س فدک
نسرین علیزاده زنان وزایمان  ۵۵۳۷۶۱۳ تبریز-۱۷ شهریورجدید-نرسیده به چهارراه باغشمال-جنب داروخانه بقراط
نسرین مقدس پور داخلی  ۵۵۴۸۱۱۶ تبریز۱۷شهریورجدید- تقاطع طالقانی- س امروز
نعمت بیلان کودکان  ۳۳۵۲۱۸۰ تبریز- خ آزادی- سه راه گلگشت- س آزادی- طبقه۳
نوشین شاه محمدی زنان وزایمان  ۵۵۳۱۲۳۳ تبریز۱۷شهریورجدید- نرسیده به چهارراه باغشمال- س صدرا- طبقه۴
نیره نجاتی کودکان  ۶۵۸۸۲۸۲ تبریز- خ ۷تیر- اول بیلانکوه- ساختمان شماره۵۱۴
نیکزاد شهیدی گوش وحلق وبینی  ۵۵۷۲۰۳۷ تبریز۱۷شهریورجدید- برج آذربایجان- طبقه۴
هادی حکیم قلب وعروق ۵۵۳۸۸۸۰ تبریز- خ ارتش جنوبی -روبروی بیمارستان الزهرا-کلینیک نبض
هاشم پویا گوش وحلق وبینی  ۵۵۳۳۱۹۰ تبریز-۱۷ شهریور جدید -نرسیده به باغشمال ـ س صدرا
هاله اکبری داخلی  ۵۵۴۰۹۰۷ تبریز- خ ۱۷ شهریور جدید -روبروی آموزش و پرورش -س خاتم
هاله صالحی پورمهر قلب وعروق ۵۴۱۴۵۵۴ تبریز- خ پاستورجدید- نرسیده به تقاطع ارتش- جنب رادیولوژی پاستور
هرمز آیرملو مغزواعصاب  ۵۴۲۴۲۹۲ تبریز- پاستورجدید- کلینیک پردیس- طبقه۳
هوشنگ احمدپور گوش وحلق وبینی  ۵۵۵۵۶۶۶ تبریز- خ شریعتی جنوبی -کوچه ارک
هوشنگ خبیر کودکان  ۵۵۶۱۰۸۲ تبریز- خ ۱۷شهریورجدید- جنب مسجدحاج غفار- س صدرا
هوشنگ کاظمی گوش وحلق وبینی  ۳۳۶۵۲۵۲ تبریز -چایکنار جنوبی- مقابل زیر گذر شرقی منصور- نبش کوچه دوم
وحید نجاتی چشم  ۳۲۹۵۹۲۵ تبریز- ولیعصر- تقاطع رازی وشهریار- س هزاره- طبقه۳
ولی احمدی داخلی  ۲۶۰۰۴۰۶ تبریز- بلوارپاسداران- بعداز پل- روبروی داروخانه دکتررضائی- مجتمع پزشکی پرتو
ویدا زارع امانت جراحی زنان وزایمان  ۵۵۵۵۳۴۸ تبریز۱۷شهریورجدید- نرسیده به تقاطع ارتش- جنب مهدکودک غنچه لر- س۸
یداله احمدی ارولوژی  ۵۵۵۴۰۳۴ تبریز- ارتش جنوبی- روبروی بیمارستان الزهزا- س آفتاب- طبقه۴
یعقوب عبدوی فیزیکی و توانبخشی  ۵۵۴۴۷۹۶ تبریز۱۷شهریورجدید- برج آذربایجان- طبقه۳
یوسف ترکمانی کودکان  ۴۴۵۶۲۹۷ تبریز -شهرک شهیدباکری – اول خ نگارستان
یوسف توکلی فر کودکان  ۵۵۳۳۰۵۰ تبریز۱۷شهریورجدید- برج آذربایجان- طبقه۱۴
یوسف صمیمی فر جراحی عمومی ۵۵۴۰۷۴۷ تبریز- خ مارالان-بالاتراز میدان سجادیه- ۲۰متری- خ ۱۷متری- جنب مسکن صدف
یوسف وجودی زنان وزایمان  ۵۵۶۷۹۷۹ تبریز-۱۷ شهریور جدید-جنب آزمایشگاه مهر
یونس سیدآقازاده داخلی  ۵۵۵۹۳۹۷ تبریز- خ شریعتی جنوبی -کوچه ارک
مطب دکنرفاطمه نظری جراحی زنان وزایمان  ۵۵۴۲۵۹۴ تبریز- پاستورجدید- ساختمان پردیس- طبقه۳