کل اخبار 1080
ساعت :
اینستاگرام تبریزپوست

لیست پزشکان متخصص شهر تبریز

لیست پزشکان متخصص شهر تبریز 

نام پزشکرشته تلفن آدرس

دکتر حسین کهنوجی 

متخصص مغز و اعصاب و (نورولوژی)۳۵۵۷۳۰۴۱-۰۴۱تبریز خیابان پاستور جدید مابین تقاطع طالقانی و شریعتی ساختمان پزشکان حکیم طبقه نهم

شرمین پژواک

جراحی زنان وزایمان ۵۵۳۷۴۴۴تبریز- خ پاستورجدید- روبروی کلینیک پردیس- س بهنام- طبقه۴

شعله رشتچی جباری

کودکان ۵۵۴۱۵۰۹تبریز۱۷شهریورجدید- س پزشکان خاتم- طبقه همکف

شمسی عباسعلیزاده

زنان وزایمان ۵۴۲۴۳۹۳تبریز- خ پاستورجدید- بین ارتش وطالقانی- س پردیس

شهرام جانانی

قلب وعروق۵۵۶۰۴۰۹تبریز- خ ۱۷ شهریورجدید- جنب داروخانه کیمیا

شهرام حاج علیلو

ارولوژی ۵۵۶۷۳۳۷تبریز۱۷شهریور جدید- روبروی آزمایشگاه مهر

شهناز گلچین

زنان وزایمان ۵۵۵۲۷۶۵تبریز۱۷شهریور جدید-روبروی آزمایشگاه مهر- س۴۰

شهین گلک خیبری

زنان وزایمان ۲۸۱۴۱۳۲تبریز- مابین چهارراه قره آغاج و بهار- جنب بانک ملی- س پزشکان شهریار

شیوا بی دهری

مغزواعصاب ۵۵۴۲۲۷۷تبریز۱۷ شهریورجدید- بین طالقانی وشریعتی- برج امپراطور

شیوا مهدی زاده

زنان وزایمان ۴۷۶۸۴۷۸تبریز- شریعتی جنوبی- بین صائب وپاستور- بالای بانک ملت- س سبز

صدیقه حسین پورسخا

کودکان ۵۵۳۶۹۸۷تبریز-تقاطع طالقانی و۱۷ شهریور-س ۱۹۷-طبقه سوم

صفا نجمی

مغزواعصاب ۳۳۷۰۹۷۶تبریز- خ آزادی- سه راه گلگشت- ساختمان طوبی- طبقه۵

صمد پاشک

گوش وحلق وبینی ۵۵۵۶۶۶۸تبریز-خ ۱۷شهریورجدید- جنب آزمایشگاه مهر- س سپید

صمد صادقی

ارتوپدی ۵۵۶۰۷۶۹تبریز۱۷شهریور جدید- جنب بستنی وحید

صمد صادقیلر

کودکان ۵۵۶۳۴۴۲تبریز-چهارراه محققی -بین پاساژ برلیان و امت – س سهند

صمد محمودی رشید

ارولوژی ۵۵۳۳۵۱۷تبری۱۷ شهریور جدید -روبروی بستنی وحید -س ۱۱۱

صمد مصدقی

جراحی عمومی۵۵۶۹۵۲۲تبریز-۱۷ شهریور جدید-جنب بستنی وحید -س پزشکان

صمد هژیرکارزار

ارولوژی ۳۳۴۹۴۵۴تبریز- چهارراه آبرسانی- س ایران کلینیک

ضیاءالدین مرتضوی

چشم ۵۵۳۳۱۶۹تبریز-خ ۱۷ شهریور جدید-روبروی داروخانه سارا-پ ۳۱

طاهره فکور

زنان وزایمان ۵۵۵۷۲۶۵تبریز۱۷شهریور جدید- جنب برج آذربایجان

طناز محمودپور

زنان وزایمان ۵۵۵۴۴۱۰تبریز۱۷شهریورجدید- بین طالقانی وشریعتی- برج امپراطور

عالیه قاسم زاددجانی

زنان وزایمان ۵۴۲۴۴۷۱تبریز – خ پاستورجدید- کلینیک پردیس- طبقه۴

عباس عباس زاده

جراحی عمومی۵۵۴۳۸۹۹تبریز۱۷شهریورجدید- جنب داروخانه سارا- س فدک

عباس مختارخانی

ارولوژی ۵۵۵۶۹۴۷تبریز۱۷شهریورجدید- جنب بانک ملی- س ایران

عبدالاحد امیرشقاقی

کودکان ۳۳۴۸۶۷۹تبریز-خ امام-ایستگاه میدان قطب

عبدالرسول نایبی

مغزواعصاب ۵۵۶۴۳۰۵تبریز۱۷شهریورجدید- روبروی بستنی وحید- اول کوچه مه پیکر

عبدالرضا شمس

داخلی ۵۵۴۶۳۳۷تبریز-۱۷ شهریور جدید-روبروی کلینیک فرهنگیان- مجتمع پزشکی شمس

عبداله آراسته

ارتوپدی ۵۵۴۰۹۲۹تبریز۱۷شهریورجدید- بین طالقانی وشریعتی- س کسری

عبداله مهدی اوغلی

مغزواعصاب ۵۵۳۱۹۸۴تبریز۱۷شهریورجدید- جنب بستنی وحید- جنب داروخانه کیمیا

عبدالودود رضائیان

پوست ۳۳۵۹۵۴۴تبریز- خ امام- نرسیده به آبرسان- س بقراط

عزیز نوری

ارتوپدی ۵۵۴۹۲۶۰تبریز- ارتش جنوبی -روبروی بیمارستان الزهرا- س آفتاب

عظیم علمیه

گوش وحلق وبینی ۵۵۵۵۴۷۸تبریز- خ امام- روبروی مسجد کبود – س پزشکان

عفت صدر کریمی

پوست ۵۵۶۴۴۰۰تبریز-۱۷ شهریور جدید -جنب آزمایشگاه مهر

علی چهراقی

پوست ۵۵۶۱۸۶۱تبریز۱۷شهریورجدید- طبقه فوقانی آزمایشگاه مهر

علی اسکندری

ارولوژی ۵۵۴۷۰۶۸تبریز- چهارراه باغشمال- اول ۱۷شهریور جدید- س شماره۱۰

علی اکبر مراغه چیان

جراحی عمومی۵۵۵۹۲۹۴تبریز-خ ۱۷ شهریورجدید- روبروی س صدرا- ساختمان شماره ۹

علی اکبر مشهداکبریلر

کودکان ۴۴۵۹۱۹۱تبریز شهرک نور -خ نگارستان – طبقه دوم داروخانه احمدنژاد

علی بهاری

عفونی ۵۵۳۶۷۸۳تبریز۱۷شهریورجدید- جنب مهدکودک غنچه لر- س آپادانا- طبقه اول

علی عباسی باویل

عفونی ۵۵۳۷۲۲۴تبریز-۱۷شهریورجدید- نرسیده به چهارراه باغشمال- شماره ۱۷

علی غفارلو

ارولوژی ۵۵۴۷۵۴۶تبریز- ارتش جنوبی- روبروی بیمارستان الزهراء- س اطباء

علی قدیری اصل

داخلی ۵۵۳۲۲۵۳تبریز- خ امام- بالاترازانتقال خون- نرسیده به چهارراه منصور

علی قویدل

داخلی ۵۵۳۱۸۴۷تبریز- خ ۱۷ شهریور جدید-روبروی آموزش وپرورش

علی مصطفائی

چشم ۳۳۴۳۲۴۵تبریز- خ آزادی- سه راه گلگشت- کوی شفا- س طوبی

علی ولی زاده

جراحی عمومی۵۵۶۵۱۱۱تبریز۱۷شهریورجدید- جنب مسجدحاج غفار- س آذربایجان- طبقه۴

علیرضا بزاززادگان

جراحی عمومی۵۵۶۰۱۴۳تبریز۱۷شهریور جدید – روبروی آزمایشگاه مهر

علیرضا ظفربخش

ارولوژی ۵۵۶۸۱۱۱تبریز- خ ۱۷ شهریور جدید -طبقه دوم آزمایشگاه مهر

غلامرضا طریقی

زنان وزایمان ۵۵۵۸۲۸۲تبریز۱۷ شهریورجدید- نرسیده به باغشمال- س شاهین- طبقه همکف

غلامرضا واعظ گوگانی

داخلی ۵۵۵۵۳۳۸تبریز۱۷ شهریور جدید -روبروی مسجد حاج غفار

غلامعلی جهانشاهی

کودکان ۵۵۶۸۸۸۶تبریز-اول طالقانی -روبروی مصلی-س پزشکان شهریار

فاروق اصفهانیان

داخلی ۵۵۵۳۸۸۸تبریز- خ شریعتی جنوبی -روبروی سینما وحدت سابق- پ ۶۹

فاطمه حمدی پور

توانبخشی ۵۵۶۵۷۵۶تبریز- اول خ طالقانی- روبروی مصلی- س پزشکان شهریار

فاطمه عباسعلیزاده

زنان وزایمان ۵۵۳۱۷۲۲تبریز-خ ارتش جنوبی- نرسیده به باغشمال- س قائم

فراهیم انوری آذر

زنان وزایمان ۵۵۵۵۴۳۶تبریز- خ ۱۷ شهریور جدید -بین طالقانی و ارتش -س صفا

فرح جدیان

زنان وزایمان ۵۵۴۲۱۰۰تبریز۱۷شهریورجدید- جنب بانک ملی- س ایران

فرحناز ریحانی فر

زنان وزایمان ۵۵۶۳۵۳۳تبریز- ارتش جنوبی- نرسیده به باغشمال- س ماهان

فرزین متقیان دینی

گوش وحلق وبینی ۵۵۵۱۳۴۲تبریز- خ سرگردمحققی(امین سابق)- جنب کفش ملی- س شماره۱۰۶۴

فرشید شامخی

ارتوپدی ۵۵۷۲۲۱۴تبریز- چهارراه باغشمال- اول۱۷شهریورجدید – جنب داروخانه آبان- س بقراط

فرهاد احمدپور

عفونی ۵۵۵۱۷۷۷تبریز- شریعتی جنوبی- کوچه ارک- طبقه فوقانی پاساژ ارک

فرهاد دادرس

مغزواعصاب ۵۵۷۰۶۴۷تبریز۱۷شهریورجدید- روبروی بستنی وحید- س ۲۰۰۲

فرهاد مکاری

ارتوپدی ۵۵۵۶۹۵۱تبریز۱۷شهریورجدید- بین طالقانی وشریعتی- س ذکریا

فریبا ظفربخش

جراحی زنان وزایمان ۵۵۳۹۴۵۱تبریز۱۷شهریورجدید- جنب مسجدحاج غفار- س صدرا

فریبا فضیل

زنان وزایمان ۳۳۵۷۰۸۲تبریز- خ امام- نبش خ شهیدجدیری – پ۷۴۸

فریده گلفروشان

پوست ۵۵۶۹۹۵۲تبریز۱۷ شهریور جدید- بین طالقانی وشریعتی – س ابن سینا-پ۱۷

فریده نوشادعباسپور

مغزواعصاب ۵۵۴۸۹۸۰تبریز۱۷شهریورجدید- برج آذربایجان- طبقه۲

فریدون قمری

زنان وزایمان ۵۵۳۷۹۳۲تبریز- خ۱۷شهریورجدید- برج آذربایجان- طبقه۲

فریناز کلاهی

گوش وحلق وبینی ۵۵۴۵۲۸۹تبریز۱۷شهریورجدید- نرسیده به باغشمال- – بالای داروخانه دکترجلوه گری

فنوره فراش زاده

زنان وزایمان ۵۵۴۵۲۰۳تبریز- اول ۱۷شهریورجدید- جنب داروخانه بقراط- س آبان

قاسم امیراصلانزاده

چشم ۳۳۵۱۲۱۸تبریز-چهارراه آبرسان- س اسکان- طبقه ۴

قدرت محمدی

گوش وحلق وبینی ۳۳۴۱۴۱۲تبریز-خ آزادی-بین گلبادوگلگشت-روبروی شرکت گاز-پ ۳۰

قشم سلیمان زاده

کودکان ۵۵۵۶۵۱۹تبریز-خ ۱۷ شهریور – جنب طب هسته ای دکتردبیری- س پزشکان زکریای رازی

قنبر بران

جراحی مغز و اعصاب ۵۴۱۴۵۵۴تبریز- پاستورجدید- نرسیده به ارتش جنوبی- س دکترنظری

کاظم شفیق نیا

کودکان ۵۲۲۰۳۱۲تبریز- خ شمس تبریزی- بالاترازایستگاه شکلی- بالای داروخانه اقبال

کبری محمدی

زنان وزایمان ۴۴۸۱۸۸۱تبریز-شهرک نور-اول خیابان نگارستان-ساختمان اول-طبقه اول

کریم آهن پنجه

چشم ۵۵۶۶۴۸۴تبریز-سه راه امین- روبروی پاساژنوبخت

کریم نبی زاده اصل

پوست ۳۳۶۷۸۸۱تبریز- چهارراه آبرسان- جنب داروخانه دکتربقائی- بالای شبرنگ فیلم

کلارا طایفه منظمی

زنان وزایمان ۵۵۴۹۲۵۵تبریز۱۷شهریورجدید- بین طالقانی وارتش -جنب داروخانه دکتردلکش

لعیا فرزدی

زنان وزایمان ۵۴۲۴۳۷۳تبریز- خ پاستورجدید- کلینیک پردیس- طبقه۴

لیلا بگلر

متخصص زنان وزایمان ۳۳۵۵۳۰۹تبریز- فلکه دانشگاه- ساختمان نور- طبقه۲

لیلا حامد

زنان وزایمان ۵۵۴۸۱۱۱تبریز۱۷شهریورجدید- نبش طالقانی- روبروی بانک مسکن- س امروز

لیلا شباهنگ

زنان وزایمان ۲۳۴۷۷۳۷تبریز- اول خ شمس تبریزی- – روبروی بانک ملت

مژگان یگانه

زنان وزایمان ۳۳۰۰۶۳۸تبریز- ولیعصر -روبروی مسجد امام صادق (ع) -پ۲۲

مجید دلاور

پوست ۵۵۶۴۰۰۶تبریز-شریعتی شمالی-سه راه امین- اول خ محققی شرقی- پ۵۴۳

مجید شاه قاسمی

گوش وحلق وبینی ۳۳۱۳۰۲۹تبریز- کوی ولیعصر- فلکه بزرگ- س عزیزی- طبقه دوم

مجید فهمی

گوش وحلق وبینی ۵۵۵۵۱۸۱تبریز۱۷ شهریور جدید -روبروی آموزش و پرورش ناحیه ۲

محمد استادی

داخلی ۵۴۱۹۹۸۹تبریز- خ پاستور جدید-بالای داروخانه دکترزمانی- س ضرغام

محمد اصغری

جراحی مغز و اعصاب ۵۵۳۱۹۹۳تبریز۱۷شهریورجدید- بین شریعتی وطالقانی- س کسری

محمد انعامی

توانبخشی ۵۵۵۷۷۲۰تبریز۱۷شهریورجدید- بین طالقانی وشریعتی- جنب کوچه مسگرها- پ۷۳

محمد ایرجیان

ارتوپدی ۳۳۷۶۹۶۲تبریز- خ آزادی- سه راه گلگشت- کوی شفا- س طوبی

محمد بهزاداوخساری

گوش وحلق وبینی ۵۵۶۳۶۹۴تبریز۱۷ شهریورجدید -جنب آزمایشگاه مهر -س رونق

محمد سینا

جراحی عمومی۴۷۷۱۰۴۲تبریز-شریعتی جنوبی- ابتدای پاستور -پلاک ۱۱

محمد فخرزاده

پوست ۵۵۶۱۳۵۰تبریز۱۷شهریورجدید- بین باغشمال وطالقانی- بالای بانک مسکن

محمد نژادکاظم

گوش وحلق وبینی ۳۳۴۸۵۳۴تبریز- خ آبرسان -چای کنار -پ ۵

محمد یزدچی

مغزواعصاب ۳۳۴۲۸۸۹تبریز – فلکه دانشگاه- مجتمع پزشکی نور- طبقه۲

محمدابراهیم بغدادچی

قلب وعروق۵۵۳۸۷۷۰تبریز- خ ارتش جنوبی- روبروی بیمارستان الزهراء- س نبض

محمدباقر رهبانی

چشم ۵۵۶۶۳۲۶تبریز-۱۷ شهریور جدید- بین طالقانی وارتش- س سید الشهداء

محمدباقر مهدی زاده

قلب وعروق۵۵۷۰۳۳۲تبریز۱۷شهریورجدید- جنب برج آذربایجان- مجتمع سینا

محمدتقی آهنگرآتشی

داخلی ۶۵۵۴۳۳۸تبریز- خ آبرسان- روبروی دفترهواپیمایی- س پزشکان یاس

محمدتقی توکل

داخلی ۵۵۶۹۲۲۲تبریز- شریعتی شمالی- جنب پاساژ برلیان- شماره ۱۱۸

محمدتقی مجیدپور

گوش وحلق وبینی ۵۵۶۹۸۸۳تبریز- خ ۱۷ شهریور جدید -جنب مسجد حاج غفار

محمدجواد پورلک

جراحی عمومی۵۵۵۱۰۴۴تبریز۱۷شهریورجدید- جنب کلینیک فرهنگیان- پ۴۰

محمدجواد صابرمقدم

داخلی ۳۳۶۱۷۵۰تبریز- خ آزادی- بین گلباد و گلگشت -س امیر کبیر

محمدحسن غفارزاده

زنان وزایمان ۵۵۵۳۹۴۲تبریز-۱۷ شهریور جدید-جنب کوچه جبارنائب- س صدرا

محمدحسن لواسانی

ارتوپدی ۳۳۴۴۱۷۱تبریز- چهارراه آبرسانی -س ایران کلینیک

محمدحسین حسینیان زکریا

کودکان ۵۵۳۱۶۶۱تبریز۱۷شهریورجدید- بین طالقانی وشریعتی- روبروی داروخانه سارا

محمدحسین رضائی فرد

کودکان ۵۵۳۱۹۸۰تبریز- شریعتی جنوبی- روبروی صائب- بن بست بنکدار- پ۴۳۶

محمدحسین مبین

پوست ۵۵۳۴۰۳۷تبریز- خ طالقانی- ایستگاه لاله زار- اول کوی امام زاده

محمدرضا امین پور

چشم ۵۵۳۹۴۷۷تبریز- میدان ساعت-اول ارتش شمالی- کوچه شهید ختائی

محمدرضا عزالدینی

مغزواعصاب ۵۵۷۱۰۶۱تبریز۱۷شهریورجدید- برج امپراطور- طبقه دوم

محمدرضا قویدل سردصحرا

داخلی ۵۵۴۹۲۶۱تبریز- ارتش جنوبی- روبروی بیمارستان الزهراء- س آفتاب

محمدصادق آخوندی

قلب وعروق۵۵۴۰۲۳۴تبریز- خ ۱۷ شهریور جدید- جنب آزمایشگاه مهر

محمدصادق عابدینی

گوش وحلق وبینی ۵۵۳۹۷۲۸تبریز۱۷ شهریورجدید -روبروی آزمایشگاه مهر

محمدعلی امین سبحانی

چشم ۵۵۷۱۲۳۷تبریز۱۷شهریورجدید- نرسیده به باغشمال- س آبان- طبقه۲

محمدعلی دیلمقانی

ارتوپدی ۵۵۶۶۱۱۶تبریز-ارتش جنوبی -روبروی شهرداری -شماره ۱۲

محمدعلی صراطی نوری

زنان وزایمان ۵۵۵۱۳۳۱تبریز- اول ۱۷شهریورجدید-جنب مهدکودک غنچه لر- پ۱۴

محمدعلی مجنونلو

کودکان ۲۸۴۲۶۰۷تبریز- خ قدس(قره آغاج) -طبقه فوقانی داروخانه سلامت

محمدعلی مزیدی

زنان وزایمان ۵۵۶۲۱۶۲تبریز- تقاطع ۱۷شهریورجدید وطالقانی -س ۱۹۷

محمدمصطفی مصطفوی

زنان وزایمان ۵۵۶۲۴۸۴تبریز- خ شریعتی شمالی -نبش کوچه پستخانه

محمدمقدسی بناب

گوش وحلق وبینی ۵۵۶۶۲۳۳تبریز- ارتش جنوبی- نرسیده به باغشمال -س قائم

محمدمهدی حسینیان زکریا

مغزواعصاب ۵۵۶۸۲۹۸تبریز- ارتش جنوبی- روبروی بیمارستان الزهراء- س اطباء

محمدنقی نثارنوبری

ارتوپدی ۵۵۵۶۶۱۲تبریز- شریعتی شمالی -کوچه پستخانه قدیم -س پزشکان ط۱

محمود بهشتی

گوش وحلق وبینی ۵۵۴۸۰۷۰تبریز۱۷شهریورجدید- تقاطع طالقانی- روبروی بانک مسکن-س امروز

محمود ناطقی

چشم ۵۵۳۳۴۵۰تبریز۱۷ شهریورجدید- روبروی کلینیک فرهنگیان- ساختمان ۹

مرضیه تقی زاده

زنان وزایمان ۵۵۴۰۱۸۹تبریز۱۷ شهریور جدید -بین طالقانی و ارتش- س صدرا- طبقه اول

مرضیه نعمت صابری

کودکان ۵۴۳۱۰۶۳تبریز- خ پاستورجدید- بین مقصودیه وطالقانی- مجتمع پزشکی پارسا

مریم زادشکویان

داخلی ۵۵۴۸۷۱۷تبریز۱۷شهریورجدید- نرسیده به باغشمال- س صدرا- طبقه۱

مریم طرزمنی

زنان وزایمان ۳۳۷۹۲۰۳تبریز- فلکه دانشگاه- ساختمان نور- طبقه سوم شرقی

مریم مرادی پور

زنان وزایمان ۵۵۷۰۱۷۳تبریز- ارتش جنوبی- روبروی بیمارستان الزهراء- س اطباء

مریم منصورفر

زنان وزایمان ۵۵۷۳۳۰۶تبریز۱۷شهریورجدید- برج آذربایجان- طبقه همکف

مریم موبد

چشم ۵۵۵۲۲۸۲تبریز۱۷شهریورجدید- بین طالقانی وارتش- جنب چلوکبابی افتخاری

مریم نظافتی

کودکان ۵۵۵۵۴۷۸تبریز- خ امام- روبروی مسجد کبود – س پزشکان

مستانه وثوق تهرانی

زنان وزایمان ۵۵۶۷۲۵۱تبریز۱۷ شهریورجدید -روبروی آموزش و پرورش -س خاتم

مسعود اسکندانی

بیهوشی۳۸۰۰۷۴۵تبریز-زعفرانیه -کوی گلگشت ۰ متری ۴۵

معصومه بلیلا

کودکان ۵۵۳۸۴۳۴تبریز۱۷ شهریورجدید- روبروی بستنی وحید- ساختمان۲۰۰۲

معصومه فیاض فرضاد

جراحی عمومی۵۵۴۸۳۱۶تبریز۱۷ شهریور جدید – جنب بانک قوامین- ساختمان ۱۱۱

مقصود پورالهوردی

بیهوشی۲۳۵۰۱۹۱تبریز-سه راه شمس تبریزی-اول شمس تبریزی- جنب رادیولوژی شمس تبریزی

منصور هادیزاده

چشم ۳۴۴۶۶۹۶تبریز- خ امام – نرسیده به آبرسانی -س پزشکان بقراط

منوچهر صمیمی فر

زنان وزایمان ۵۵۶۸۱۱۱تبریز۱۷شهریورجدید- بالای آزمایشگاه مهر

منوچهر فرشچی

داخلی ۵۵۴۵۵۱۴تبریز۱۷شهریورجدید- تقاطع طالقانی- س پارسا

منیره سعیدپورآذر

پوست ۵۵۶۰۵۶۲تبریز-خ ۱۷ شهریور جدید-روبروی آزمایشگاه مهر- س سینا

منیره سمرقندی

چشم ۵۵۵۱۵۵۴تبریز- خ ۱۷ شهریور جدید- روبروی پذیرایی افتخاری

منیره نظافتی

کودکان ۳۳۴۴۲۳۸تبریز- خ امام -جنب تپلی باغ -پ ۱۰۰۴

مهدی ظاهری

جراحی مغز و اعصاب ۵۴۰۹۹۶۰تبریز- خ طالقانی – بالاتر از چهارراه طالقانی- بالاتر از مسجد عربلر

مهدی فرهودی

مغزواعصاب ۵۴۲۹۹۳۶تبریز- ارتش جنوبی- روبروی اداره پست- جنب کوچه طباطبایی- کلینیک بزرگمهر

مهری جعفری

زنان وزایمان ۵۵۳۹۱۶۱تبریز- ارتش جنوبی- نرسیده به باغشمال- س قائم- طبقه۴

مهناز چایچی

کودکان ۵۵۶۷۴۷۴تبریز- خ شریعتی جنوبی- کوچه ارک – س پزشکان

مهناز طالبی-مغزواعصاب

مغزواعصاب ۵۵۵۷۵۹۹تبریز ۱۷شهریورجدید- روبروی بستنی وحید- ساختمان آرین

مهین اتابکی

پوست ۳۲۹۵۹۲۴تبریز- ولیعصر- تقاطع رازی وشهریار- س هزاره- طبقه۳

مهین حاجی زاده

کودکان ۵۵۳۲۰۵۵تبریز- خ ۱۷ شهریور جدید-جنب آزمایشگاه مهر-پ ۹

مهین میرزاجانزاده

زنان وزایمان ۵۵۵۱۰۷۰تبریز۱۷شهریورجدید- جنب کلنیک تخصصی شماره۲- پ۲۹

موسی الهیار

عفونی ۲۸۹۸۲۱۴تبریز- خ بهار- ایستگاه قوش داشی

موسی تقی زاده ارجمند

بیهوشی۵۵۶۴۱۷۷تبریز۱۷شهریورجدید- جنب برج آذربایجان- پ۴۵

میرابوالفضل صهبا

زنان وزایمان ۵۵۵۱۹۵۱تبریز۱۷شهریور جدید- جنب مهدکودک غنچه لر- س شماره ۱۰

میرزاده موسوی شبستری

زنان وزایمان ۵۵۵۸۹۶۴تبریز۱۷شهریورجدید- برج آذربایجان- طبقه۳

میرضیاالدین قرشی

کودکان ۵۵۶۲۱۹۴تبریز-۱۷ شهریورجدید- روبروی بستنی وحید- س سینا

میرمحمد هاشمی

عفونی ۳۳۶۶۸۲۷تبریز- خ امام- نرسیده به چهارراه آبرسان- نبش کوی سهند-پ۱

میرهادی سیداخوان

ارتوپدی ۵۵۷۲۲۲۷تبریز۱۷شهریورجدید- بین طالقانی وشریعتی- بالای داروخانه سپیده

نگار یحیی زاده

زنان وزایمان ۵۵۷۲۶۷۶تبریز۱۷شهریورجدید- روبروی بستنی وحید- س ۲۰۰۲

نگین روائی

داخلی ۵۵۳۲۱۲۳تبریز- خ ۱۷ شهریور جدید -روبروی آموزش وپرورش -س خاتم

نادر اکرمی افشار

چشم ۵۵۳۵۳۸۸تبریز- شریعتی جنوبی- روبروی کوچه ارک- کوچه چایچی-س پزشکان

نادر بهاری وند

چشم ۳۳۴۳۶۱۸تبریز- چهارراه آبرسان- س اسکان- طبقه اول

نادر عزتی

ارولوژی ۳۳۴۵۵۰۵تبریز -چهارراه آبرسان- برج سفید -طبقه اول

نادره باقری اقدم

کودکان ۲۳۳۵۰۲۹تبریز- خ شمس تبریزی- بین چهارراه ملل متحد وکوی امیرخیز- جنب داروخانه دکتر اثنی عشری

نازیتا رزم گیری

زنان وزایمان ۵۵۶۹۲۳۶تبریز- خ ۱۷شهریورجدید- برج آذربایجان- طبقه۵

نازیلا دزنابی

جراحی مغز و اعصاب ۵۵۷۱۵۸۳تبریز۱۷شهریورجدید- برج آذربایجان- طبقه ۲

نازیلا دهری منش

پوست ۳۲۹۳۳۴۵تبریز- کوی ولیعصر- فلکه شریعتی- س آناهیتا- طبقه۵

نازیلا نقی پور

کودکان ۶۵۷۴۱۸۱تبریز-خ عباسی- چهارراه توانیر- جنب کلینیک اطباء- س میلاد

ناصر عزتی

جراحی عمومی۳۳۶۹۸۸۰تبریز- فلکه دانشگاه- اول خ دانشگاه- س پزشکی نور

ناصریزدان پناهی

جراحی عمومی۵۵۳۵۹۵۱تبریز۱۷شهریور جدید -بین طالقانی وشریعتی -س پزشکان رازی

ناهید گرانسایه

زنان وزایمان ۳۳۶۱۷۶۶تبریز- چهارراه آبرسان -س برج سفید- طبقه یک

ناهید بی همتا

زنان وزایمان ۵۵۴۶۰۶۵تبریز- تقاطع ۱۷ شهریورجدید وطالقانی- س پارسا

ناهید صفا

زنان وزایمان ۵۵۴۶۵۶۵تبریز- خ ۱۷ شهریور جدید -روبروی بستنی وحید- س۲۰۰۲

نسرین افسرپور

قلب وعروق۵۵۴۱۰۷۲تبریز۱۷شهریورجدید- بین طالقانی وشریعتی- س ایران

نسرین براهنی

کودکان ۵۵۴۰۱۹۹تبریز- ارتش جنوبی- روبروی بیمارستان الزهراء- س اطباء

نسرین جوادی

زنان وزایمان ۵۵۴۸۹۸۷تبریز۱۷ شهریور جدید -س پزشکان کسری -طبقه اول

نسرین صادقی فرد

جراحی زنان وزایمان ۶۶۸۵۹۵۵تبریز- شهرک باغمیشه- جنب آتش نشانی- مجتمع پزشکی باغمیشه

نسرین عبادی

پوست ۵۵۳۵۵۹۵تبریز-۱۷ شهریور جدید- بین طالقانی وشریعتی -جنب داروخانه سارا- س فدک

نسرین علیزاده

زنان وزایمان ۵۵۳۷۶۱۳تبریز-۱۷ شهریورجدید-نرسیده به چهارراه باغشمال-جنب داروخانه بقراط

نسرین مقدس پور

داخلی ۵۵۴۸۱۱۶تبریز۱۷شهریورجدید- تقاطع طالقانی- س امروز

نعمت بیلان

کودکان ۳۳۵۲۱۸۰تبریز- خ آزادی- سه راه گلگشت- س آزادی- طبقه۳

نوشین شاه محمدی

زنان وزایمان ۵۵۳۱۲۳۳تبریز۱۷شهریورجدید- نرسیده به چهارراه باغشمال- س صدرا- طبقه۴

نیره نجاتی

کودکان ۶۵۸۸۲۸۲تبریز- خ ۷تیر- اول بیلانکوه- ساختمان شماره۵۱۴

نیکزاد شهیدی

گوش وحلق وبینی ۵۵۷۲۰۳۷تبریز۱۷شهریورجدید- برج آذربایجان- طبقه۴

هادی حکیم

قلب وعروق۵۵۳۸۸۸۰تبریز- خ ارتش جنوبی -روبروی بیمارستان الزهرا-کلینیک نبض

هاشم پویا

گوش وحلق وبینی ۵۵۳۳۱۹۰تبریز-۱۷ شهریور جدید -نرسیده به باغشمال ـ س صدرا

هاله اکبری

داخلی ۵۵۴۰۹۰۷تبریز- خ ۱۷ شهریور جدید -روبروی آموزش و پرورش -س خاتم

هاله صالحی پورمهر

قلب وعروق۵۴۱۴۵۵۴تبریز- خ پاستورجدید- نرسیده به تقاطع ارتش- جنب رادیولوژی پاستور

هرمز آیرملو

مغزواعصاب ۵۴۲۴۲۹۲تبریز- پاستورجدید- کلینیک پردیس- طبقه۳

هوشنگ احمدپور

گوش وحلق وبینی ۵۵۵۵۶۶۶تبریز- خ شریعتی جنوبی -کوچه ارک

هوشنگ خبیر

کودکان ۵۵۶۱۰۸۲تبریز- خ ۱۷شهریورجدید- جنب مسجدحاج غفار- س صدرا

هوشنگ کاظمی

گوش وحلق وبینی ۳۳۶۵۲۵۲تبریز -چایکنار جنوبی- مقابل زیر گذر شرقی منصور- نبش کوچه دوم

وحید نجاتی

چشم ۳۲۹۵۹۲۵تبریز- ولیعصر- تقاطع رازی وشهریار- س هزاره- طبقه۳

ولی احمدی

داخلی ۲۶۰۰۴۰۶تبریز- بلوارپاسداران- بعداز پل- روبروی داروخانه دکتررضائی- مجتمع پزشکی پرتو

ویدا زارع امانت

جراحی زنان وزایمان ۵۵۵۵۳۴۸تبریز۱۷شهریورجدید- نرسیده به تقاطع ارتش- جنب مهدکودک غنچه لر- س۸

یداله احمدی

ارولوژی ۵۵۵۴۰۳۴تبریز- ارتش جنوبی- روبروی بیمارستان الزهزا- س آفتاب- طبقه۴

یعقوب عبدوی

فیزیکی و توانبخشی ۵۵۴۴۷۹۶تبریز۱۷شهریورجدید- برج آذربایجان- طبقه۳

یوسف ترکمانی

کودکان ۴۴۵۶۲۹۷تبریز -شهرک شهیدباکری – اول خ نگارستان

یوسف توکلی فر

کودکان ۵۵۳۳۰۵۰تبریز۱۷شهریورجدید- برج آذربایجان- طبقه۱۴

یوسف صمیمی فر

جراحی عمومی۵۵۴۰۷۴۷تبریز- خ مارالان-بالاتراز میدان سجادیه- ۲۰متری- خ ۱۷متری- جنب مسکن صدف

یوسف وجودی

زنان وزایمان ۵۵۶۷۹۷۹تبریز-۱۷ شهریور جدید-جنب آزمایشگاه مهر

یونس سیدآقازاده

داخلی ۵۵۵۹۳۹۷تبریز- خ شریعتی جنوبی -کوچه ارک

مطب دکنرفاطمه نظری

جراحی زنان وزایمان ۵۵۴۲۵۹۴تبریز- پاستورجدید- ساختمان پردیس- طبقه۳

   ارسال دیدگاه

   مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
   • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
   • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
   • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
   برو بالا