دکتر محمد سخندان

 

دکتر محمد سخندان

تخصص: بیماریهای گوش حلق و بینی
آدرس مطب: چهارراه باغشمال، روبروی بیماستان الزهرا، ساختمان آفتاب
شماره مطب :35549271
شماره نظام پزشکی: 86613