دکتر محمد سخندان

 

دکتر محمد سخندان

تخصص: بیماریهای گوش حلق و بینی
آدرس مطب: چهارراه باغشمال، روبروی بیماستان الزهرا، ساختمان آفتاب
شماره مطب :۳۵۵۴۹۲۷۱
شماره نظام پزشکی: ۸۶۶۱۳