دکتر محمد حسين مبین

دکتر محمد حسين مبین

تخصص: متخصص پوست
آدرس مطب: خيابان طالقاني كو ي خانم امام زاده كاشي ۴۷۵
شماره مطب :۵۵۳۴۶۰۱
شماره نظام پزشکی:۶۶۶۰