دکتر لطيفه محمدپور

دکتر لطيفه محمدپور

تخصص: بیماریهای گوش حلق و بینی
آدرس مطب: خيابان ۱۷ شهريور – جنب داروخانه سارا – ساختمان فدک- طبقه اول
شماره مطب :۵۵۶۰۹۶۱
آدرس محل کار: بیمارستان ۵۲۲ ارتش
شماره نظام پزشکی: ۵۴۱۴۴