دکتر عفت صدرکریمی

دکتر عفت صدرکریمی

مخصص: متخصص پوست
آدرس : خيابان ۱۷ شهريور جديد جنب آزمايشگاه مهر ساختمان رونق
شماره مطب :۵۵۶۴۴۰۰
شماره نظام پزشکی: ۱۵۰۳۴