دکتر سيدعلي چهراقی

دکتر سيدعلي چهراقی

تخصص: متخصص پوست
آدرس مطب: خيابان ۱۷ شهريور جديد روبروی برج آذربایجان – طبقه فوقانی آزمایشگاه مهر
شماره مطب :۵۵۶۱۸۶۱
شماره نظام پزشکی: ۲۴۰۲۶