دکتر رضا فروغی مقدم

دکتر رضا فروغی مقدم

تخصص: متخصص پوست
آدرس مطب: خیابان ارتش جنوبی- چهارراه باغشمال – روبروی بیمارستان الزهرا – ساختمان اطبا- طبقه دوم
شماره مطب :۵۵۵۰۴۴۴
آدرس محل کار: خیابان ابوریحان – کوی منظریه – دانشکده معلم
شماره نظام پزشکی: ۷۶۶۳۸