دکتر حسین دانش آذری

دکتر حسین دانش آذری

تخصص: متخصص پوست
آدرس مطب: خیابان پاستور جدید – ساختمان پزشکان پارسا -طبقه۳
شماره مطب :۵۴۲۷۲۴۱
شماره نظام پزشکی: ۷۶۴۶۸