دکتر حسين غفاری مهر

دکتر حسين غفاری مهر

تخصص: بیماریهای گوش حلق و بینی
آدرس مطب: ۱۷شهريورجديد روبروي آزمايشگاه مهر پلاك ۴۴
شماره مطب :۵۵۳۰۸۶۸
آدرس محل کار: خیابان هقتم تیر- بيمارستان شمس
شماره نظام پزشکی: ۳۲۷۲۷