دکتر امیر ناصر وخشوری

دکتر امیر ناصر وخشوری

تخصص: متخصص پوست
آدرس مطب: خیابان ۱۷ شهریور جدید – جنب برج آذربایجان – ساختمان سینا – طبقه اول
شماره مطب :۵۵۷۴۲۰۶
شماره نظام پزشکی: ۴۲۹۹۲