تبریزپوست

رفع بوی بد پا با روش های خانگی

در تابستان به دلیل گرما، هوا رقیق و منبسط می شود و از طرف دیگر، تعریق و گرما شرایط را برای بد بو شدن پا و بدن و انتشار این بوها مستعدتر می کند. بنابراین برای مقابله با این معضل و ایجاد فضایی سالم برای معاشرت، در پاکیزه نگاه داشتن بدن و خوش بو بودن، […]