افراد با پوست چرب

ساختمان پوست و انواع آن

پوست وسیع ترین عضو بدن است و اولین سد دفاعی بدن در برابر هجوم عوامل مضر خارجی نیز محسوب می شود. پوست از لایه های مختلف زیر تشکیل شده است: الف) لایه اپیدرم(Epidermis): سطحی ترین لایه پوست می باشد و بیشتر شامل سلولهای مرده و شاخی است. در این لایه ... ادامه مطلب