کلینیک پوست مو زیبایی دکتر بقائی

کلینیک پوست مو زیبایی دکتر بقائی

آدرس کلینیک پوست مو زیبایی دکتر بقائی : تبریز، آبرسان، برج اس ام پی، طبقه ۴، واحد B4

تلفن : ۰۴۱-۳۳۳۶۲۷۶۵