فیلم های تزریق چربی

فیلم توصیه های لازم قبل و بعد از تزریق چربی

فیلم استفاده از سلول بنیادی تزریق چربی

فیلم تزریق ژل، چربی یا بوتاکس

فیلم تخلیه و تزریق چربی با دستگاه PAL

جهت انجام خدمات زیبایی در کلینیک تبریزپوست با شماره 33840029 تماس بگیرید. ساعت کار کلینیک 4 تا8 عصر