دکتر کریم نبی زاده اصل

دکتر کریم نبی زاده اصل

تخصص: متخصص پوست
آدرس مطب: آبرسان – روبروی پاساژصدف- ساختمان بیتا طبقه اول
شماره مطب :۳۳۷۷۷۶۰
شماره نظام پزشکی: ۴۴۸۶۱