دکتر وحيده بزم راد

دکتر وحيده بزم راد

تخصص: متخصص پوست
آدرس مطب: سه راهی گلگشت – ساختمان آزادی
شماره مطب :۳۳۷۴۳۱۴
شماره نظام پزشکی: ۵۴۳۳۴