دکتر هوشنگ کاظمی شیشوان

هوشنگ کاظمی شیشوان

تخصص: بیماریهای گوش حلق و بینی
آدرس مطب: پل منصور- نبش كوچه دوم به طرف آبرسان
شماره مطب :۳۳۶۵۲۵۲
شماره نظام پزشکی: ۲۰۳۳۸