دکتر نيكزاد شهیدی

دکتر نيكزاد شهیدی

تخصص: بیماریهای گوش حلق و بینی
آدرس مطب: ۱۷ شهریورجدید- برج آذربایجان- طبقه۷
شماره مطب :۵۵۷۲۰۳۷
آدرس محل کار: بیمراستان امیرالمومنین
شماره نظام پزشکی: ۶۶۲۷۰A