دکتر نسرين عبادی

دکتر نسرين عبادی

تخصص: متخصص پوست
آدرس مطب: خيابان ۱۷ شهريور جديد مجتمع فدك
شماره مطب :۵۵۳۵۵۹۵
شماره نظام پزشکی: ۲۵۷۶۲