دکتر مهين اتابکی

دکتر مهين اتابکی

تخصص: متخصص پوست
آدرس مطب: ولی عصر- شهریار ساختمان هزاره طبقه۳
شماره مطب :۳۳۲۵۹۲۴
آدرس محل کار: رشدیه سعدی روبروی نان فانتزی
شماره نظام پزشکی: ۱۲۵۴۶.