دکتر مهرداد نهائی

 

دکتر مهرداد نهائی

تخصص: بیماریهای گوش حلق و بینی
آدرس مطب: خیابان ازادی – روبروی پمپ بنزین مارالان- ساختمان آزادی-طبقه دوم-شماره مطب :۳۳۷۴۳۱۰
آدرس محل کار: مرکز آموزشی درمانی سینا و بیمارستان امیرالمومنین
شماره نظام پزشکی: ۳۰۴۳۰