دکتر منيره سعید پور آذر

دکتر منيره سعید پور آذر

تخصص: متخصص پوست
آدرس مطب: خيابان ۱۷ شهريور جديد -مجتمع سینا
شماره مطب :۵۵۶۰۵۶۲
شماره نظام پزشکی: ۱۶۶۸۵