دکتر محمد نژادکاظم

دکتر محمد نژادکاظم

تخصص: بیماریهای گوش حلق و بینی
آدرس مطب: خیابان ولی عصر – بالاتر از دادگستری – نرسیده به مسکن و شهرسازی – خیابان شیراز – ساختمان استاد شهریار – طبقه ۵ شرقی
شماره مطب :۳۲۹۲۹۹۲-۳
شماره نظام پزشکی: ۱۳۲۲۷