دکتر محمد فخرزاده

دکتر محمد فخرزاده

تخصص:متخصص پوست
آدرس مطب: خ .۱۷ شهريور جديد طبقه فوقاني بانك مسكن
شماره مطب :۵۵۶۱۳۵۰
شماره نظام پزشکی: ۳۵۵۵۷