دکتر محمد رضا رنجکش

دکتر محمد رضا رنجکش

تخصص: متخصص پوست
آدرس مطب: خيابان آزادي نبش گلگشت-کوچه شفا-ساختمان گلگشت
شماره مطب :۳۳۷۷۸۷۳
آدرس محل کار: خيابان آزادي مرکز آموزشی درمانی سينا
شماره نظام پزشکی: ۸۰۴۷۶