دکتر محمد بهزاد اوخساری

دکتر محمد بهزاد اوخساری

تخصص: بیماریهای گوش حلق و بینی
آدرس مطب: 17 شهريور جديد ساختمان رونق جنب آزمايشگاه مهر
شماره مطب :5563694
آدرس محل کار: بیمارستان عالی نسب
شماره نظام پزشکی: 36247