دکتر محمد بهزاد اوخساری

 

دکتر محمد بهزاد اوخساری

تخصص: بیماریهای گوش حلق و بینی
آدرس مطب: ۱۷ شهريور جديد ساختمان رونق جنب آزمايشگاه مهر
شماره مطب :۵۵۶۳۶۹۴
آدرس محل کار: بیمارستان عالی نسب
شماره نظام پزشکی: ۳۶۲۴۷