دکتر مجيد فهمی

دکتر مجيد فهمی

تخصص: بیماریهای گوش حلق و بینی
آدرس مطب: خيابان ۱۷ شهريور جديد – روبروي اداره آموزش و پرورش ناحيه ۲
شماره مطب :۵۵۵۵۱۸۱
آدرس محل کار: بیمارستان محلاتی
شماره نظام پزشکی: ۲۸۶۲۵