دکتر لطيفه دهقان زاده خامنه

دکتر لطيفه دهقان زاده خامنه

تخصص: متخصص پوست
آدرس مطب: خ ۱۷ شهريور جديد روبروي آزمايشگاه مهر ساختمان صفا طبقه ۲
شماره مطب :۵۵۶۱۷۵۳
شماره نظام پزشکی: ۴۷۷۳۷