دکتر فريده گلفروشان

دکتر فريده گلفروشان

تخصص:  متخصص پوست

آدرس مطب: خيابان۱۷شهريورجديد ساختمان ابن سينا پلاك ۱۷

شماره مطب :۵۵۶۹۹۵۲

آدرس محل کار: كمربندي بين مارالان و حافظ مركز آموزشي درماني سينا

شماره نظام پزشکی: ۲۳۱۸۷