دکتر عفت خدائیان

تخصص: متخصص پوست
آدرس مطب: خ ۱۷ شهريور جنب مسجد حاج غفار ساختمان شاهين
شماره مطب :۵۵۶۳۶۱۷
آدرس محل کار: كمربندي بين مارالان و حافظ مركز آموزشي درماني سينا
شماره نظام پزشکی: ۲۹۱۹۴