دکتر عبدالودود رضائیان

دکتر عبدالودود رضائیان

تخصص: متخصص پوست
آدرس مطب: چهاررا ه آبرسان- ساختمان بقراط- طبقه اول
شماره مطب :۳۳۵۹۵۴۴
شماره نظام پزشکی: ۹۳۴۵۵