دکتر صمد ریخته گر غیاثی

دکتر صمد ریخته گر غیاثی

تخصص: بیماریهای گوش حلق و بینی
آدرس مطب: خيابان ۱۷ شهريور جديد جنب آموزش و پرورش ناحيه ۲
شماره مطب :۵۵۶۵۷۵۸
آدرس محل کار: خيابان دانشگاه بيمارستان امام رضا- بخش ENT
شماره نظام پزشکی: ۲۵۴۶۱