دکتر سید محمد مقدسی

دکتر سید محمد مقدسی

تخصص: بیماریهای گوش حلق و بینی
آدرس مطب: خيابان ارتش جنوبي ساختمان قائم
شماره مطب :5566233
شماره نظام پزشکی: 16489