دکتر حمیرا رشدی

دکتر حمیرا رشدی

تخصص: بیماریهای گوش حلق و بینی
آدرس مطب: چهارراه باغشمال اول مقصوديه پلاك ۶
شماره مطب :۵۵۵۶۱۴۲
آدرس محل کار: شهرك ارم بيمارستان عالي نسب
شماره نظام پزشکی: ۳۷۰۵۵