دکتر حميده هریزچی قدیم

دکتر حميده هریزچی قدیم

تخصص: متخصص پوست

آدرس مطب: خيابان آزادي روبروي پمپ بنزين- كلينيك شيخ الرئيس
شماره مطب :۳۳۶۶۲۱۵
آدرس محل کار: خيابان آزادي مركز آموزشي ، درماني سينا
شماره نظام پزشکی: ۴۶۲۹۱