دکتر حسن سینافر

دکتر حسن سینافر

تخصص: متخصص پوست
آدرس مطب: شريعتي جنوبي كوچه ارك بالاي بازار ارك
شماره مطب :۵۵۶۰۹۴۹
شماره نظام پزشکی: ۱۶۵۳۷