دکتر بهمن قندچی تبریزی

دکتر بهمن قندچی تبریزی

تخصص: متخصص پوست
آدرس مطب: خيابان شريعتي جنب بانک رفاه
شماره مطب :۵۵۳۸۸۱۶
شماره نظام پزشکی: ۳۰۱۱۹