دکتر امیر هوشنگ نصیری اسکوئی

 

دکتر امیر هوشنگ نصیری اسکوئی

شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران
نوع پروانه پروانه طبابت
مدرک مربوطه فوق تخصص بورد (دانشنامه) جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی