دکتر اسد اصولی تبریزی

دکتر اسد اصولی تبریزی

تخصص: متخصص پوست

آدرس مطب: خيابان هفده شهريور جديد- نرسيده به چهارراه باغشمال ساختمان شماره ۱۰- طبقه ۳

شماره مطب :۵۵۶۶۰۵۰

شماره نظام پزشکی: ۱۱۷۰۶