دکتر احد رازی

دکتر احد رازی

تخصص:متخصص پوست
آدرس مطب: خيابان طالقاني روبروي مصلي ساختمان شهريار
شماره مطب :۵۵۶۶۷۷۷
شماره نظام پزشکی: ۹۴۵۹