جدول کالری مورد نیاز بدن انسان

جدول کالری مورد نیاز بدن

باید بدانید کالری مورد نیاز بدن هر فرد وابسته به عوامل مختلف مانند : سن ،جنسیت ، قد،  شیوه زندگی و سلامت عمومی است.

در جداول زیر میزان کالری مورد نیاز بدن را بر اساس وزن ، سن و جنسیت مشاهده می نمایید.

کالری مورد نیاز روزانه خانم ها
 مقدار وزن بدن سن 18-35 سن 36-55 سن 55 به بعد
50-45 کیلوگرم 1760 1570 1430
55-50 کیلوگرم 1860 1660 1500
60-55 کیلوگرم 1950 1760 1550
65-60 کیلوگرم 2050 1860 1600
70-65 کیلوگرم 2150 1960 1630
75-70 کیلوگرم 2250 2050 1660
 بالای 75 کیلوگرم 2400 2150 1720

 

کالری مورد نیاز روزانه آقایان
 مقدار وزن بدن سن 18-35 سن 36-55 سن 55 به بعد
65-60 کیلوگرم 2480 2300 1900
70-65 کیلوگرم 2620 2400 2000
75-70 کیلوگرم 2760 2480 2100
80-75 کیلوگرم 2900 2560 2200
85-80 کیلوگرم 3050 2670 2300
90-85 کیلوگرم 3200 2760 2400
بالای 90 کیلوگرم 3500 3000 2600