تصاویر زاویه سازی فک

رفع غیر قرینگی و زاویه سازی صورت با تزریق ژل
رفع غیر قرینگی و زاویه سازی مادلینگ با تزریق ژل
زاویه سازی و فرم دادن به صورت با تزریق ژل
زاویه سازی و رفع غیر قرینگی صورت با تزریق ژل
زاویه سازی فک
زاویه سازی فک
زاویه سازی فک با تزریق ژل
زاویه سازی و قرینه سازی صورت با تزریق ژل

جهت مشاوره رایگان و زاویه سازی فک در کلینیک تبریز پوست دکتر صابر با شماره مطب ۳۳۸۴۰۰۲۹ یا با شماره موبایل ۰۹۳۰۵۵۰۰۳۸۰ تماس حاصل فرمایید.