کل اخبار 1102
ساعت :

پزشک جراح کاشت مو

دفعات انجام كاشت مو
7 اردیبهشت 1400

دفعات انجام كاشت مو

دفعات انجام كاشت مو یکی از مسائل مهمی که در جلسات مشاوره قبل از انجام کاشت مو بایستی توسط پزشک مطرح و دربارۀ آن برنامه ریزی شود احتمال نیاز به نوبت دوم یا جلسات بعدی کاشت مو برای فرد متقاضی است. عوامل زیادی در تصمیم پزشک جراح پیوند مو برای انجام جلسات بعدی کاشت مو […]

برو بالا