لیپوساکشن اولتراسونیک

قیمت و هزینه لیپوساکشن در تبریز

قیمت عمل لیپوساکشن بدن هزینه جراحی لیپوساکشن در سال 99 نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. دلیل این مساله افزایش قیمتی است که مراکز جراحی و بیمارستانها از پزشکان جراح دریافت می کنند. همچنین تجهیزات و مواد مصرفی نسبت به سال گذشته گرانتر شده است. اما جای نگرانی ... ادامه مطلب