کل اخبار 1102
ساعت :

فیلم تزریق ژل، چربی یا بوتاکس

11 تیر 1400

فیلم های تزریق چربی

فیلم توصیه های لازم قبل و بعد از تزریق چربیمشاهده فیلممشاهده فیلمفیلم استفاده از سلول بنیادی تزریق چربیمشاهده فیلممشاهده فیلمفیلم تزریق ژل، چربی یا بوتاکسمشاهده فیلممشاهده فیلمفیلم تخلیه و تزریق چربی با دستگاه PALمشاهده فیلممشاهده فیلم

برو بالا