کل اخبار 1102
ساعت :

فواید بریج دندان

بریج دندان در تبریز
17 اردیبهشت 1400

بریج دندان در تبریز

بریج دندان در تبریز بریج در زبان انگلیسی به معنی پل دندان است، وقتی یک یا چند دندان به دلایل مختلف خالی باشد اگر در دو طرف دندان های خالی دندان سالم وجود داشته باشد می توان از بریج دندان استفاده کرد، در برخی از بریج ها دو طرف دندان ها روکش می شود در […]

برو بالا