فواید بریج دندان

بریج دندان در تبریز

بریج دندان در تبریز بریج در زبان انگلیسی به معنی پل دندان است، وقتی یک یا چند دندان به دلایل مختلف خالی باشد اگر در دو طرف دندان های خالی دندان سالم وجود داشته باشد می توان از بریج دندان استفاده کرد، در برخی از بریج ها دو طرف دندان ... ادامه مطلب