کل اخبار 1097
ساعت :

شایعترین مشکل پوستی

خشکی شدید پوست
اردیبهشت ۲, ۱۴۰۰

خشکی شدید پوست

خشکی شدید پوست خشکی پوست شایعترین مشکل پوستی دنیاست. در ۷۰درصد افراد بالای ۶۵ سال وجود دارد. اکثراً در فصل زمستان شروع و یا تشدید می گردد. بیشتر در ناحیه دست و پا ایجاد می شود. پوست زبر و با پوسته های ریز پوشیده شده است. در موارد شدیدتر ترکهای قرمز رنگ ایجاد می شود […]

برو بالا